Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaikų priėmimas į įstaigą

         Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjas. Grupės formuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d. ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.

Bendrosios grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, atsižvelgiant į jų dienos ir ugdymo režimo fiziologinius bei amžiaus ypatumus.

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelyje - darželyje veikia:

3 lopšelio grupės 

6  ikimokyklinio grupės

3 priešmokyklinio ugdymo grupės

       Vaikai priimami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Vaikai į Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelį-darželį priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją direktorei bei pasirašius sutartį tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančio vaiko tėvų (globėjų).  

Prašymus dėl vaiko priėmimo į Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelį - darželį teikti VILNIAUS miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt (priėmimas į darželius)

Tvarkos aprašas dėl vaikų priėmimo

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.