Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Metodinė taryba

Pirmininkė

Lopetienė Vida - priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Sekretorė

Pučienė Danutė - auklėtoja

Nariai:

Petrokienė Lionė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Čepienė Loreta Stefanija - logopedė

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.