Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Įstaigos taryba

Pirmininkas

Vaitkevičienė Nijolė  - priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai:      

Kulikauskienė Jolanta - auklėtoja;

Lopetienė Vida - priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Spiridovič Nijolė - auklėtoja; 

Fedaravičius Rytis - tėvų atstovas;

Bortkevičius Justinas - tėvų atstovas;

Šimelionis Linas - tėvų atstovas; 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.