Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

2% parama

     Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). “Žilvinėlio“ lopšelio-darželio labdaros ir paramos fondas buvo įsteigtas 2003-12-31

Nauda įstaigai ir ugdytiniams

Skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.

Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, pastato renovavimui, ugdymo priemomėms įsigyti.

Apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą jus būsite informuoti.

Formos-prašymo pildymas

Kasmet iki gegužės 1 d. galima kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio labdaros ir paramos fondo sąskaitą.

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.


Rekvizitai

Paramos gavėjas - VILNIAUS ,,ŽILVINĖLIO“ LOPŠELIO-DARŽELIO LABDAROS IR PARAMOS FONDAS

Įmonės kodas 126420293, Taikos g. 130 LT-05226 Vilnius

Banko sąskaita LT 377230000000700078
Bankas UAB Medicinos bankas

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.