Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Planavimo dokumentai

Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-draželio  2015-2019 m.strateginis planas

 

 

2020 m. sausio mėnesio renginių planas

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Atsakingas

06

10.00

Šventinė pramoga darželio vaikams ,,Atkeliavo Trys Karaliai“.

E.Caronkienė

grupių mokytojos

09

10.00

Bendradarbiavimas su Taikos progimnazija ugant vaikų kūrybiškumo kompetenciją vaikų  kūrybos spektaklio ,, Spragtukas ir Žiurkių Karalius“ stebėjimas.

N.Spiridovič

13

10.00

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė grupių grupių mokytojos

VGK nariai

13

11.00

Spektaklis ,,Vabalo Džojaus nuotykiai“.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė, grupių mokytojos

15

17. 00-19 .00

Pasaulinės sniego dienos varžybos ant ledo Elektrėnuose.

M.Vilčinskienė,grupių mokytojos

10

13.30

VGK posėdis ,,Vaikų, turinčių vidutinių ir didelių spec. poreikių ugdymosi rezultatų aptarimas“.

VGK nariai, grupių mokytojos

15,22,29

9.00-10.30

 

,,Projektas ,,Čiuožimas mūsų laisvalaikis“ Čiuožimas Akropolio ledo arenoje.

Kūno kultūros pedagogė Marytė Vilčinskienė, mokytoja metodininkė Jurgita Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

22

10.30-11.00

Etnokultūrinis renginys,,Pusiaužiemis ant ledo“.

Marytė Vilčinskienė

24

9.30-10.15

Sportinė pramoga skirta Vilniaus gimtadieniui

,,Vilniui-697“.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė,

M.Vilčinskienė grupių mokytojos

27

10.00

Pramoga ,,Meškute, apsiversk“.

E.Caronkienė, D.Pučienė

grupių mokytojos

27

11.00

Socialinių įgūdžių ugdymas ,,Mes rūšiuojam“

Grupių mokytojos VGK

28

13.30

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės peržiūrėjimas ir prireikus atnaujinimas.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

29

13.30

Mokytojų tarybos posėdis

1. Dėl pritarimo įstaigos  veiklos plano 2020 m.

2. Dėl metodinės veiklos organizavimo 2020 m.

J.Gaučienė, pedagogų taryba

30

Pagal atskirą planą

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas.

Socialinė emocinės olimpiados ,,Dramblys“ aptarimas .

Socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė

23,24,27

 

Mokymai  priešmokyklinio ugdymo mokytojams

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

31

13.30

Ektremaliųjų situacijų valdymo plano peržiūrėjimas.

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

 

2020 m. vasario mėnesio renginių planas

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Atsakingas

05,12,16

9.30-11.00

Čiuožimo sesijos ant ledo Akropolio ledo arena.

Kūno kultūros pedagogė Marytė Vilčinskienė, mokytoja metodininkė Jurgita Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

10

15.30

Graži šypsena. Veikla ,,Svečiuose pas odotologą“

L.Livanovič

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, grupių mokytojos

20

15.30

Sveika mityba .Veikla ,,Sveikas maistas- sveikas vaikas“

L.Livanovič

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, grupių mokytojos

14

9.00-16.00

Varžybos Vasario 16-ąjai atminti  ir  VMSC prizams laimėti Druskininkuose.

M.Vilčinskienė, grupių mokytojos, tėvai

15

10.00

Šventinė pramoga Vasario 16-ajai.

E.Caronkienė, grupių mokytojos

15

10.00

Piešinių konkursas  skirtas Vasario -16 –ajai.

Grupių mokytojos

17

13.30

Metodinis pasitarimas pedagogams, planavimas  ir vaikų pasiekimų vertinimas e-dienyne.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė, grupių mokytojos

20

10.00

Svečiuose  kelių policijos  komisarė inspektorė Aistė Dijokaitė ,,Žiemą tykojantys pavojai“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

D.Pučienė, grupių mokytojos

25

17.00

,,Žiema, žiema bėk iš kiemo“

Etno metodinė grupė, grupių mokytojos

27

10.00-12.00

Išvyka į Energetikos ir  technikos muziejų.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

29

13.30

Ekologinės metodinės grupės pasitarimas dėl tęstinio ekologinio projekto vykdymo.

direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Petrokienė, ekologinės metodinės grupės nariai

29

Pagal atskirą planą

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas.

 

Socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė

2020 m. kovo  mėnesio renginių planas

Diena

Valanda

Renginio pavadinimas

Atsakingas

02-20

9.30-10.00

Kovas-Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,Be patyčių“ Veiklos priešmokyklinių grupių vaikams skirtos  akcijai ,, Savaitė be patyčių“

G.Bladžinauskienė,

V.Šumkauskienė grupių mokytojos

4,11,18

9.30-11.00

Čiuožimo sesijos ant ledo Akropolio ledo arena.

Kūno kultūros pedagogė Marytė Vilčinskienė, mokytoja metodininkė Jurgita Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

06-08

 

Baltijos taurė LČ,,Lithuania open 2020“ Elektrėnuose

M.Vilčinskienė, grupių mokytojos, tėvai

10

11.00

Renginys, skirtas  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos (Kovo 11-osios) 30-osioms metinėms paminėti  Skaitovų konkursas ,,Gimtinės spalvos“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė, grupių mokytojos

16

11.00

Piešinių konkursas skirtas bendravimo įgūdžių ugdymui ,,Tu ne vienas“

Socialinė pedagogė, grupių mokytojos

16

13.30

VGK posėdis dėl priešmokyklinių gr. spec. poreikių vaikų pasiekimų ir pažangos analizės

VGK  nariai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Petrokienė,

20

11.00

Renginys skirtas Žemės dienai paminėti

Metodinė ekologinė grupė, grupių mokytojos

25

10.00

Muzikinė pramoga ,,Gandrai parskrido“

E.Caronkienė, grupių mokytojos

26

13.30

Pasitarimas dėl ,,Mažųjų žaidynių „  II etapo vykdymo

Kūno kultūros pedagogė Marytė Vilčinskienė, mokytoja metodininkė Jurgita Astrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lionė Petrokienė

31

Pagal atskirą planą

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas.

Socialinė emocinėsolimpiados ,,Dramblys“ vykdymas .

Socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.