Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Darželio taryba

           Darželio taryba yra auksčiausia Darželio savivaldos institucija. Taryba teikia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniams Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisitiems įstaigos interesams.

Darželio taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų ir pedagogų. Darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams. Į darželio tarybą lygiomis dalimis (4+4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus - pedagogų taryba.

Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio - darželio veiklą reglamentuojantiems teisėms aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Vaitkevičienė Nijolė

pirmininkė

2.

Kulikauskienė Jolanta

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Lopetienė Vida

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Spiridovič Nijolė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Siaurienė Ieva

tėvų atstovė

6.

Anisimovas Viktoras

tėvų atstovė

7.

Fedaravičius Rytis

tėvų atstovas

8.

Babarskas Rokas

tėvų atstovas

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.