Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vykdomos programos ir projektai

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelyje - darželyje vykdomos programos:

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žilvinėlio takeliu"

Priešmokyklinio ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo programa         

Tarptautinė programa "Zipio draugai"

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Projektai:

Programa Čiuožimas - mūsų laisvalaikis". Projektas vykdomas kartu su Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija. Šiuo projektu siekiama didinti vaikų užimtumą, plėtoti susidomėjimą greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto šaka, skatinti vaikus pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, stiprinti vaikų fizinę sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

,,,Per pažinimą į darnią draugystę su gamta"-skirtas vaikų ekologinės savimonės ugdymui, prisijungti prie Europos sąjungos iniciatyvos - Europos atliekų mažinimo savaitės.

,,Graži šypsena" - ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higienos projektas, kuriuo siekiama kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, atliktų tai motyvuotai ir kokybiškai.

„Lietuvos mažųjų žaidynės" projektą organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas. Šiuo projektu siekiama didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Taip pat skatinamas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.