Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Paskatinimai ir apdovanojimai

VILNIAUS ,,ŽILVINĖLIO" LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

XVIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

42.        Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, pasiektus gerus ugdytinių rezultatus, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat kitus darbo rezultatus bei laimėjimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:

42.1.     žodinė padėka;

42.2.     padėka įforminta direktoriaus įsakymu;

42.3.     paskatinimas vienkartine pinigine išmoka;

42.4.     Švietimo skyriaus padėkos raštas;

42.5.     Vilniaus miesto mero Padėkos raštas;

42.6.     Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.