Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų teisinė apsauga vykdoma vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įsakymu Nr. I -1374.

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika .pdf

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.