Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaiko gerovės komisija

          Vaiko gerovės komisija - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Lopetienė Vida

pirmininkė

2.

Pučienė Danutė

sekretorė

3.

Petrokienė Lionė

priešmokyklinio ugdymo  mokytoja

4. 

Čepienė Loreta Stefanija

logopedė

 

 


© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.