Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė 

                    Lionė Petrokienė ‒ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Sekretorė

                    Nijolė Spiridovič ‒ auklėtoja

                   

 

Nariai

                     Čepienė Loreta Stefanija ‒ logopedė

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.