Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Pedagogų taryba

 

            Pedagogų tarybos pirmininkas Janina Gaučienė- direktorė

            Pedagogai

Pavardė vardas

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Kokią mokslo įstaigą baigė, kada

Gaučienė Janina 

 direktorė

 I vadybinė

1970 m. Vilniaus pedagoginė mokykla.

Petrokienė Lionė

direktorės pavaduotoja  ugdymui

 II vadybinė

2005 m. Vilniaus kolegija. Neuniversitetinės edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa;

1973 m. Vilniaus pedagoginė mokykla.

Čepienė Loreta Stefanija

 logopedė

metodininkė

1971 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas.

Astrauskienė Jurgita

 auklėtoja

 auklėtoja

2012 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Edukologijos magistro laipsnis;

2009 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Sociologijos bakalauro laipsnis;

Avinienė Regina

 auklėtoja

auklėtoja

2013 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis;

2008 m. Vilniaus kolegija. Neuniversitetinės edukologijos profesinis bakalauro laipsnis.

Baranovska Nijolė

 auklėtoja

 vyresn. auklėtoja

2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Ikimokyklinės ir edukologijos universitetas. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa;

2008 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Filologijos bakalauro laipsnis;

2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Nenuosekliųjų studijų mokytojo profesijos pasirengimo programa.

1985 m. Vilniaus universitetas. Rusų kalbos ir literatūros specialybės kursas.

Baronienė Nijolė

auklėtoja

auklėtoja

1993 m. Vilniaus aukštoji pedagoginė mokykla.

Bortkevičienė Aldona

 priešmok. ugd. pedagogė

 metodininkė

2006 m. Šiaulių universitetas. Bakalauro laipsnis;

1993 m. Vilniaus aukštesnioji pedagoginė mokykla.

Dacevič Violeta 

 auklėtoja

 metodininkė

2004 m. Vilniaus kolegija. 2013 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos Bakalauro laipsnis.

Grinčukienė Daina

 auklėtoja

 metodininkė

2012 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Edukologijos magistro laipsnis;

2008 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis;

1986 m. Vilniaus pedagoginė mokykla.

Kulikauskienė Jolanta

 auklėtoja

metodininkė

2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa;

2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis.

Latvėnienė Nijolė 

 auklėtoja

 vyresn. auklėtoja

1979 m. J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla.

Lopetienė Vida

  priešmok. ugd. pedagogė

 metodininkė

2006 m. Vilniaus kolegija. Auklėtojos profesinė kvalifikacija;

2005 m. Vilniaus kolegija. Ikimokyklinio ugdymo kursas;

1972 m. Lietuvos TSR aukštoji specialiojo mokslo ministerijos Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykla.

Pučienė Danutė Ona 

 auklėtoja

 ekspertė

1989 m. Vilniaus Tautų draugystės vidinis valstybinis pedagoginis institutas.

Spiridovič Nijolė

 auklėtoja

 metodininkė

1991 m. Vilniaus pedagoginė mokykla.

Vaickūnienė Zita

 auklėtoja

 vyresn. auklėtoja

1993 m. Vilniaus aukštesniosios pedagogikos mokykla.

Vaitkevičienė Nijolė

 priešmok. ugd. pedagogė

 metodininkė

1970 m. Vilniaus pedagoginė mokykla

Vilčinskienė Marytė

 auklėtoja

 metodininkė

2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis;

1999 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla.

Vaiva Pirantaitė

 auklėtoja

2006 m. Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauras

Dalia Skarienė

auklėtoja

1990 m. Šiaulių pedagoginis institutas, pradinio mokymo bei rusų kalbos ir literatūros specialybė

Inga Vaišienė

menininio ugdymo pedagogė

 

Danguolė Strigockytė

auklėtoja

2017 m. Lietuvos edukologijos universitetas, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos 90 studijų kreditų pedagoginės specializacijos modulis

2006 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, bakalauro laipsnis

 Genovaitė Mačiulaitienė

  auklėtoja

metodininkė

1972 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

 Vaidutė Šumkauskienė

socialinis pedagogas

metodininkė

 2003 m. Vilniaus pedagogoginis universitetas, magistro laipsnis
 Gintarė Bladžinauskienė

 psichologė

   2011 m. Vytauto Didžiojo universitetas, psichologijos bakalauro laipsnis
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.