Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Pedagogų taryba

           Pedagogų taryba - nuolat veikianti lopšelio - darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio - darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje - darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

Pedagogų tarybos pirmininkė Janina Gaučienė - direktorė

 Pedagogai:

Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Astrauskienė Jurgita

auklėtoja

auklėtoja

2.

Baranovska Nijolė

auklėtoja

vyr. auklėtoja

3.

Baronienė Nijolė

auklėtoja

auklėtoja

4.

Bladžinauskienė Gintarė

psichologė

psichologė

5.

Bortkevičienė Aldona

auklėtoja

metodininkė

6.

Bučienė Rima

auklėtoja

auklėtoja

7.

Dacevič Violeta

auklėtoja

metodininkė

8.

Grinčukienė Daina

auklėtoja

metodininkė

9.

Jakubonienė Regina

auklėtoja

auklėtoja

10. 

Kalikauskienė Jolanta

auklėtoja

metodininkė

11.  

Latvėnienė Nijolė

auklėtoja

vyr. auklėtoja

12.  

Lopetienė Vida

auklėtoja

metodininkė

13.  

Mačiulaitienė Genovaitė

auklėtoja

metodininkė

14.   

Petrokienė Lionė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 vadybinė

15.   

Pirantaitė Vaiva

auklėtoja

auklėtoja

16.   

Pučienė Danutė Ona

auklėtoja

ekspertė

17.   

Raudonienė Roberta

auklėtoja

auklėtoja

18.   

Skarienė Dalia

auklėtoja

auklėtoja

19.   

Strigockytė Danguolė

auklėtoja

auklėtoja

20.   

Spiridovič Nijolė

auklėtoja

metodininkė

21.   

Šumkauskienė Vaidutė

socialinė pedagogė

metodininkė

22.   

Tamulaitienė Inga

meninio ugdymo mokytoja

vyr. mokytoja

23.   

Vaitckūnienė Zita

auklėtoja

vyr. auklėtoja

24.   

Vaitkevičienė Nijolė

auklėtoja

metodininkė

25.   

Vilčinskienė Marytė

fizinio lavinimo specialistė

metodininkė

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.