Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Pedagogai

 

                                                                   Pedagogai 


Pavardė vardas 

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Papildoma veikla įstaigoje

Gaučienė Janina 

 direktorė

I vadybinė

Pedagogų tarybos   pirmininkė, atestacinės  komisijos pirmininkė

Petrokienė Lionė

direktorės pavaduotoja  ugdymui

 II vadybinė

Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Čepienė Loreta Stefanija 

 logopedė

metodininkė

logopedė ,  mokyklos vaiko gerovės komisijos narė

Astrauskienė Jurgita 

 auklėtoja

 auklėtoja

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo metodinės grupės narė

Avinienė Regina

 auklėtoja

auklėtoja

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo metodinės grupės narė

Baranovska Nijolė 

 auklėtoja

 vyresn. auklėtoja

Ekologinės metodinės grupės narė

Bortkevičienė Aldona 

 priešmok. ugd. pedagogė

 metodininkė

Saugaus eismo metodinės grupės narė

Dacevič Violeta 

 auklėtoja

 metodininkė

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo metodinės grupės narė

Grinčukienė Daina 

 auklėtoja

 auklėtoja

Saugaus eismo metodinės grupės narė

Kulikauskienė Jolanta

 auklėtoja

metodininkė

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo metodinės grupės narė

Latvėnienė Nijolė 

 auklėtoja

 vyresn. auklėtoja

Etno kultūros metodinės grupės narė

Lopetienė Vida

  priešmok. ugd. pedagogė

 metodininkė

Metodinės tarybos pirminikė, Etno kultūros metodinės grupės pirmininkė  

Pučienė Danutė Ona 

 auklėtoja

 ekspertė

Saugaus eismo metodinės grupės pirmininkė

Spiridovič Nijolė 

 auklėtoja

 metodininkė

Etno kultūros metodinės grupės narė

Vaiva Pirantaitė

 auklėtoja

auklėtoja

Saugaus eismo metodinės grupės narė

Vaickūnienė Zita 

 auklėtoja

 vyresn. auklėtoja

Etno kultūros  metodinės grupės narė

Vaitkevičienė Nijolė

 priešmok. ugd. pedagogė

 metodininkė

Tarybos pirmininkė, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė, inventorizacijos komisijos pirmininkė, ekspertų komisijos pirmininkė

Vilčinskienė Marytė 

auklėtoja

 metodininkė

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo metodinės grupės pirmininkė.


Dalia Skarienė

auklėtoja

auklėtoja 

Etno kultūros metodinės grupės narė

Rima Bučienė

auklėtoja

auklėtoja 

Ekologinės metodinės grupės narė
Vaidutė Šumkauskienė    socialinė pedagogė    
 Gintarė Bladžinauskienė

 psichologė

   

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.