Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio planuojamų atlikti 2022 m. viešųjų pirkimų planas

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jurgita Astrauskienė

Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Daina Grinčukienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Valentina Šliažienė

Sekretorė

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.