Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

NUORODOS

logoVilniaus miesto savivaldybė  https://vilnius.lt/lt/

  Vaizdo rezultatas pagal užklausą „švietimo ir mokslo ministerija“ Švietimo ir mokslo ministerija  https://www.smm.lt/

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.V-366 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Vaiko teisių konvecija vienas iš dokumentų reglamentuojantis įstaigos veiklą.

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Civilinės saugos dokumentai

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.