Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Naudingos nuorodos

LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.V-366 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

Vaiko teisių konvecija vienas iš dokumentų reglamentuojantis įstaigos veiklą.

Portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

 LR Švietimo ir mokslo ministerija   

            

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.