Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Tarnybiniai nusižengimai

 
 
Informacija neteikiama, nes lopšelyje-darželyje nėra padaryta darbuotojų tarnybinių nusižengimų.
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2022 07 01 
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.