Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Teisės aktų pažeidimai

 
Informacija neteikiama, nes lopšelyje-darželyje nėra atlikti Respublikos Seimo kontrolierių patikrinimai, valstybinis auditas, nėra užfiksuota teismo sprendimų, dėl teisės aktų pažeidimo ir darbuotojų padarytų tarnybinių nusižengimų.
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.