Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Ūkio subjektų priežiūra

 
Informacija neteikiama, nes lopšelis-darželis Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.