Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Metodinės grupės

 

SAUGAUS EISMO METODINĖ GRUPĖ

1.

Jolanta Kulikauskienė

Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Vida Valančienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Agneška Vinslava

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Rima Janutėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Anželika Gronskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Jolanta Balnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 EKOLOGINĖ METODINĖ GRUPĖ

1.

Violeta Dulko

Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Daina Grinčukienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Vaiva Pirantaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Nijolė Baranovska

Ikimokyklinio ugdymo mokytojaa

5.

Nijolė Baronienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Mucella Ozturk

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 SVEIKATINGUMO METODINĖ GRUPĖ

1.

Marytė Vilčinskienė

Pirmininkė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Gintarė Bladžinauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Jurgita Astrauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

     

 ETNO METODINĖ GRUPĖ

1.

Vida Lopetienė

Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Jelena Aleknavičienė

Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja

3.

Nijolė Lapkauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Aldona Bortkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Birutė Varanavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Nijolė Latvėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.