Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas ,,Žilvinėlio" lopšelyje-darželyje organizuojamas pagal:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis atnaujinta „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa"

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.