Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa "Žilvinėlio takeliu"

 Šiuo metu sudaryta darbo grupė, dėl ikimokyklinio ugdymo programos "Žilvinėlio takeliu" atnaujinimo:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Gintarė Bladžinauskienė

Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Jurgita Astrauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Danutė Ona Pučienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė

4.

Vida Lopetienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Jolanta Kulikauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

6.

Daina Grinčukienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.