Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė (2021 m.)  

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Gintarė Bladžinauskienė

Pirmininkė, psichologo asistentė

2.

Vida Lopetienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Jurgita Astrauskienė

Narys, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Jolanta Kulikauskienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1 darbo grupė (2021 m.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jolanta Kulikauskienė

Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Vaiva Pirantaitė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Marytė Vilčinskienė

Narys, fizinio ugdymo mokytoja

4.

Nijolė Baronienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Vaidutė Šumkauskienė

Narys, socialinė pedagogė-ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Karolina Kurcikevičienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2 darbo grupė (2021 m.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daina Grinčukienė

Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Jurgita Astrauskienė

Sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Danutė Ona Pučienė

Narys, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Jelena Aleknavičienė

Narys, meninio ugdymo pedagogė

5.

Birutė Varanavičienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Nijolė Latvėnienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Nijolė Baranovska

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3 darbo grupė (2021 m.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Vida Lopetienė

Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Dalia Skarienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Lionė Patrokienė

Narys, direktorės pavaduotoja ugdymui

4.

Nijolė Lapkauskienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Inesa Januškevičienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Jolita Vitkūnaitė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Jolanta Balnienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.