Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinė grupė (2022 m.)  

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Gintarė Bladžinauskienė

Pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui

2.

Vida Lopetienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Jurgita Astrauskienė

Narys, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Jolanta Kulikauskienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

1 darbo grupė (2022 m.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jolanta Kulikauskienė

Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Vaiva Pirantaitė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Marytė Vilčinskienė

Narys, fizinio ugdymo mokytoja

4.

Aldona Bortkevičienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Vida Valančienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Rima Janutėnienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 7.  Violeta Dulko
 Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2 darbo grupė (2022 m.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daina Grinčukienė

Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Jurgita Astrauskienė

Sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Nijolė Baronienė

Narys, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Jelena Aleknavičienė

Narys, meninio ugdymo pedagogė

5.

Jolanta Balnienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Nijolė Latvėnienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Agneška Vinslava

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3 darbo grupė (2022 m.)

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Vida Lopetienė

Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Nijolė Lapkauskienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Gintarė Bladžinauskienė

Narys, direktorės pavaduotoja ugdymui

4.

Birutė Varanavičienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Nijolė Baranovska

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Mucella Ozturk

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Anželika Gronskienė

Narys, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.