Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Krizių valdymo komanda

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA
Eil. Nr.
 Vardas, pavardė
Pareigos 
 1. Gintarė Bladžinauskienė

 komandos vadovas (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

     
 2. Ligita Marytė Solovjovienė
 narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą (dietistė)
 3. Vida Lopetienė
 narys, atsakingas už komunikaciją (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
 4. Jurgita Astrauskienė
 narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.