Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Metinio veiklos plano rengimo grupė

VILNIAUS ,,ŽILVINĖLIO"LOPŠELIO-DARŽELIO

 METINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Gintarė Bladžinauskienė

Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Janina Gaučienė

Direktorė

3.

Jolanta Kulikauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Nijolė Lapkauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Daina Grinčukienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.