Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Strateginio plano stebėsenos grupė

Strateginio įstaigos plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.
Strateginio planavimo grupė pristato „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio strateginį planą darželio
bendruomenei visuotinio bendruomenės susirinkimo metu, kartą metuose. Tokiu būdu visuomenė turi
galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.
 
 
STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS GRUPĖ
 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daina Grinčukienė

Pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Aiva Vainaitė

Vyr. buhalterė

3.

Jurgita Astrauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.