Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Strateginio plano rengimo grupė

Strateginio planavimo grupę sudaro:
Pirmininkas įstaigos direktorius.

Nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyriausiasis buhalteris, pedagogai, tėvų arba aplinkos
personalo atstovas.

 STRATEGINIO PLANO 2020-2024 METAMS RENGIMO GRUPĖ

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Janina Gaučienė

Pirmininkė

2.

Lionė Petrokienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

3.

Aiva Vainaitė

Vyr. buhalterė

4.

Gintarė Bladžinauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, psichologo asistentė

5.

Violeta Dacevič

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.