Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Pelkė

EDUKACINĖ ERDVĖ „PELKĖ“

 

Tikslas  - supažindinti vaikus su pelkės ekosistema, jos reikšme.

Ugdytiniams  darželyje jau anksčiau buvo įrengtos lauko edukacinės  erdvės vandens ir įvairaus dirvožemio tyrinėjimams, todėl pelkės įrengimas tarsi buvo nuoseklus lauko edukacinių erdvių plėtojimas, siekiant sukurti ugdymui(si) sistemiškumą.

Uždaviniai:

  • Sudaryti vaikams sąlygas vizualiai, per pojūčius, per tyrinėjimą pažinti tarpinę substanciją;
  • Sudaryti vaikams galimybę tyrinėti ir atrasti skirtumą tarp balos, tarp purvynų ir pelkės;
  • Pamatyti, išsiaiškinti skirtumus, pelkės biologinę įvairovę: augmeniją, gyvūniją, gruntą.

Pelkė įrengta su kūlgrinda ir medgrinda, siekiant vaikus supažindinti ir su istorija, naujomis sąvokomis, paaiškinti kada ir kas slaptomis keliaudavo per kūlgrindą, medgrindą... Sukurta edukacinė erdvė daugiafunkcinė ir jos pritaikymas ugdymosi procesui ypač priklauso nuo pedagogo kūrybiškumo ir išsikeltų uždavinių. Vaikams skaitomos pasakos, padavimai, literatūros kūriniai apie pelkes, pelkėse augančius augalus ir jų mėginama ieškoti pelkėje. Pelkėse gyvenančius pasakų ir padavimų personažus Monus, ir Laumes piešiame, aiškinamės, kodėl būtent pelkės yra ypač paslaptingos ir tokios įdomios, reikalaujančios atsargumo, atidumo.

 

 20210708_pelke1.jpg  20210708_pelke-3.jpg

20210708_20210331_173726.jpg   20210708_20210331_173602.jpg

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.