Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Gėlių įvairovė

EDUKACINĖ ERDVĖ "GĖLIŲ ĮVAIROVĖ"
 

 

Lauko edukacinės erdvės ,,Gėlių įvairovė” tikslas – supažindinti  su vienmečiais, dvimečiais ar daugiamečiais žydinčiais augalais. Žaliojoje aplinkoje augalai turi edukacinę reikšmę, jie nusako gamtinę aplinką ir jos funkcionavimą, ekologijos savitumus, aplinkos apsaugos reikšmę ir daug kitų istorijų. Etnografiniai darželio augalai, kuriais pasipuošusi mūsų žydinčių augalų erdvė, (bijūnas, skaistenis, mėta, rūta, astras, ramunė, saulutė, gaisrena, šalavijas kt.) primena mūsų tradicijas bei papročius, augalų naudojimo galimybes. Vieni jų auginami dėl dekoratyvių, aromatinių, maistinių ar kitų savybių.

Uždaviniai:

  • Supažindinti vaikus su etnografiniais augalais ir jų reikšme mūsų tradicijoms bei papročiams;
  • Supažindinti su augalų panaudojimo galimybėmis;
  • Puoselėti meilę gamtai;
  • Lavinti vaikų estetinį suvokimą.

Šios edukacinės erdvės puoselėjimu rūpinasi vaikai kartu su pedagogais. Prasidėjus pavasariui stebimi augalų augimo procesai. Pildomi augalo stebėjimo protokolai, kuriuose fiksuojamas augalo aukštis, žiedyno spalvingumas ir t.t. Pasitelkiant visus turimus pojūčius (lytėjimą, uoslę, regėjimą, klausą, skonį) tyrinėjamos augalo dalys (šaknys, stiebas, lapai, žiedai ir jų funkcijos), renkami, uostomi bei džiovinami žiedai, skatinamas įvairus jų panaudojimas kūrybinėje veikloje. Renkama informacija apie augalų priežiūrą, panaudojimo galimybes.

Šioje edukacinėje erdvėje augalų įvairovė, jų tinkamas išdėstymas suteikia žaliajai erdvei jaukumo, sudaro galimybes stebėti, kaip joje augalai keičiasi, tarsi lenktyniaudami kas puikesnis, tai vienas, tai kitas sužėri ryškia lapų, žiedų spalva. Vaikai augalų apsuptyje turi galimybę pasijusti gamtos dalimi, tobulinti gamtamokslinę kompetenciją, formuoja aplinkos priežiūros įgūdžius ir ugdo pagarbą gamtai.  

Veiklos edukacinėje erdvėje ,,Gėlių įvairovė” :

  • Pažintinė. Supažindinimas su augalo gyvenimo ciklu (pasėjimas, auginimas, priežiūra).
  • Stebėjimas ir tyrinėjimas. Matuojami augalai, tiriama jų sandara, stebimi augalų pokyčiai, įvairovė, aiškinamasi žmogaus ir gamtos ryšys.
  • Informacijos rinkimas knygose, enciklopedijose ir internete apie augalų priežiūrą ir panaudojimą.
  • Kūrybinė veikla. Vaikai stebimą aplinką ar jos objektą piešia, aplikuoja, dekoruoja, panaudoja džiovintas augalų dalis kūrybinėje – meninėje veikloje.
 
 
 
20210701_geliu-iv.jpg
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.