Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Gamtos laboratorija

EDUKACINĖ ERDVĖ  "GAMTOS LABORATORIJA"

 

Tikslas - ugdyti vaikų aplinkos tyrinėjimo įgūdžius.

Uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas aktyviai tyrinėti aplinką bei jos objektus;
 • Sudaryti galimybes aiškintis esamą tyrinėjamos aplinkos situaciją, joje vykstančių procesų priežastis, numatyti galimus padarinius;
 • Kūrybiškai panaudoti žinias, kaupti patirtį.

Šioje edukacinėje erdvėje vaikams sudarytos sąlygos naudotis įvairiomis pasaulio pažinimo priemonėmis, taikant tokius būdus kaip stebėjimą, bandymą, modeliavimą, tyrinėjimą ir kt.

Gamtos laboratorijoje sukauptos įvairios priemonės ir prietaisai aktyviai tyrinėjimo veiklai: lupos, mikroskopai, įvairūs matuokliai, piltuvėliai ir kiti prietaisai. Tyrinėjimams sukaupta ir gamtinė medžiaga: įvairi skalda, akmenukai, smėlis, žvyras, medžių lapai, kaštonai, kankorėžiai, gilės, medžio žievė, trinkelės, ir kt. Šioje erdvėje vaikai mokosi atrasti pagrindines mus supančių daiktų savybes (jų dydį, formas, spalvas, jų skaičių ir svorį), klasifikuoti objektus pagal tam tikrus požymius, skaičiuoti, matuoti, sverti, grupuoti, lyginti, tyrinėti įvairių objektų panašumus ir skirtumus bei juos atrasti mikroskopų, lupų ir kitų prietaisų pagalba, nustatyti, kaip ir kodėl šie objektai kinta. Ugdytiniai mokosi susieti priežasties ir pasekmės ryšius, nusakyti savo įspūdžius bei patirtį, mokosi analizuoti informaciją, ją tikslinti. 

Šioje edukacinėje erdvėje vaikai atlieka įvairius bandymus ir eksperimentus pasitelkdami į pagalbą įvairias metodikas ir leidinius. Savo patirtis vaikai atskleidžia piešdami, lipdydami, aplikuodami iš šioje erdvėje sukauptos gamtinės medžiagos.

 

Veiklos ,, Gamtos laboratorijoje“:

 • Įvairūs stebėjimai ir tyrinėjimai pasitelkiant į pagalbą mikroskopus, lupas ir kitas priemones;
 • Bandymai ir eksperimentai su augalais bei įvairia gamtine medžiaga;
 • Koliažai ir mandalos iš įvairios gamtinės medžiagos visais metų laikais;
 •  Matavimai termometru, žingsniais, pėdomis, pagaliukais, liniuotėmis, laikrodžiais;
 • Bandymai su biriomis medžiagomis;
 • Vandens pilstymas iš indo į indą siekiant nustatyti indų talpą;
 • Daiktų lyginimas tarpusavyje;
 • Dažų ir kitų medžiagų tyrinėjimas skiedžiant vandeniu, spalvotu vandeniu dažant sniegą ir kt.
 • Žaidimai su magnetais.
 "GAMTOS LABORATORIJA"  tvarkaraštis 
 
20230613_2023_06_13_16_52_48_623.jpg 20230613_2023_06_13_16_50_48_256.jpg 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.