Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Tvarkos aprašai

  • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas
  • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka .pdf
  • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas .pdf
  • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka .pdf
  • Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka .pdf
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.