Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Tvarkos aprašai

 Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio darbo vidaus taisyklės

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

 

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine atsma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka .pdf

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas .pdf

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka .pdf

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka .pdf

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio korupcijos prevencijos tvarkos aprašas .pdf

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.