Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Planavimo dokumentai

 

2022 m. sausio mėnesio renginių planas

 

Diena

Renginio pavadinimas

Atsakingi asmenys

3 d.

Draugiškos sportinės varžybos „Atėjo Naujieji metai“:

9.50 val. „Žuvyčių“ gr.

11.30 val. „Berželių“ gr.

 

Fizinio ugdymo mokytoja

6 d.

Atsisveikinimas su eglute. Trijų Karalių rytmetys.

Meninio ugdymo pedagogė, grupių mokytojos

12 d.

Pagarbos bėgimas Laivės gynėjų dienai atminti:

9.50 val. „Saulutės“ gr.

10.10 val. „Paukštelių“ gr.

10.30 val. „Ramuniukų“ gr.

 

Fizinio ugdymo mokytoja

 

13 d.

Pilietinė akcija Sausio 13-ajai paminėti

L.e.p. direktorės pavaduotoja ugdymui, grupių mokytojos

14 d.

Dalyvavimas ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projekto „Mažųjų žaidynės“ įvadiniame seminare

L.e.p. direktorės pavaduotoja ugdymui, fizinio ugdymo mokytoja

25 d.

Pusiaužiemio šventė

Meninio ugdymo pedagogė, grupių mokytojos

25 d.

Vilniaus 699-asis gimtadienis. Kūrybinių darbelių tema „Sveikinam Vilnių“ paroda.

Grupių mokytojos

26 d.

VGK posėdis

VGK nariai

 

 

Nuolat

Socialinė pedagoginė pagalba

Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius.

Prevencinės programos ,,Zipio draugai“ vykdymas.

Tėvų ir pedagogų konsultavimas.

 

 

VGK nariai

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.