Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Dokumentai

 Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio strateginis veiklos planas 2015-2019 m.

 Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio 2019 m. veiklos planas

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio 2021 m. veiklos planas

  Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio direktorės Janinos Gaučienės metinė veiklos ataskaita už 2020 metus ir 2021 metų metiniai uždaviniai  

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.