Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Tėvų taryba

Grupių tėvų komitetų pirmininkai sudaro lopšelio - darželio tėvų tarybą, kuri renka lopšelio - darželio tėvų tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Lopšelio - darželio tėvų taryba padeda spręsti svarbiausius šeimos ir lopšelio - darželio bendradarbiavimo klausimus.

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.