Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Metodinė taryba

Metodinė taryba - veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės funkcijos:

 - nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

 - planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

 - nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

 - dalyvauja ugdymo programos rengime;

 - teikia siūlymus įstaigos strateginiam planui;

 - teikia siūlymus įstaigos metų veiklos planui. 

 

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Petrokienė Lionė

Pirmininkė

2.

Pučienė Danutė Ona

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Lopetienė Vida

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Grinčukienė Daina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Šumkauskienė Vaidutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė

 

 

 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.