Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Metodinė taryba

           Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, inicijuoja pedagogikos naujovių  diegimą lopšelyje - darželyje, teikia lopšelio - darželio direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo  gerinimo.  Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas.  Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Lopšelio - darželio metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai.

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Petrokienė Lionė

pirmininkė

2.

Pučienė Danutė Ona

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Lopetienė Vida

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Grinčukienė Daina

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Kardaitė Daiva Margarita

logopedė

 

 

 

 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.