Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba - nuolat veikianti savivaldos patariamoji institucija, kuri:

- aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

- analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus;

- aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus;

- skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą. 

Pedagogų taryba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip 3k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Pedagogų tarybos pirmininkė Janina Gaučienė - direktorė

 

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Aleknavičienė Jelena

Meninio ugdymo pedagogė

Vyr. mokytoja

2.

Astrauskienė Jurgita

Mokytoja

Metodininkė

3.

Baranovska Nijolė

Mokytoja

Vyr. mokytoja

4.

Baronienė Nijolė

Mokytoja

Mokytoja

5.

Bladžinauskienė Gintarė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

-

 6.

 Bortkevičienė Aldona Mokytoja
 Metodininkė

7.

Dulko Violeta

Mokytoja

Metodininkė

8.

Gedgaudienė Rūta

Logopedė

 Vyr. mokytoja 

 9.  Grincevičiūtė Jolita
 Spec. pedagogė
 -

10.

Grinčukienė Daina

Mokytoja

Metodininkė

11.

 Gronskienė Anželika

 Mokytoja

 -

12.

Januškevičienė Inesa

Mokytoja

Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)

 13.  Janutėnienė Rima

Mokytoja

 -

14.

Kulikauskienė Jolanta

Mokytoja

Metodininkė

15.

Lapkauskienė Nijolė

Mokytoja

Metodininkė

16.

Latvėnienė Nijolė

Mokytoja

Vyr. mokytoja

17.

Liulytė Skaidrė

Mokytoja

Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)

18.

Lopetienė Vida

Mokytoja

Metodininkė

19.

Mačiulaitienė Genovaitė

Mokytoja

Metodininkė

 20.  Ozturk Mucella
Mokytoja
-

21.

Pirantaitė Vaiva

Mokytoja

Mokytoja

22.

Varanavičienė Birutė

Mokytoja

Mokytoja

23.

Vilčinskienė Marytė

Fizinio lavinimo pedagogė

Metodininkė

 24.

 Vinslava Agneška

 Mokytoja

 -

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.