Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba - nuolat veikianti savivaldos patariamoji institucija, kuri:

- aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

- analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus;

- aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus;

- skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą. 

Pedagogų taryba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip 3k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Pedagogų tarybos pirmininkė Janina Gaučienė - direktorė

 

 

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Aleknavičienė Lena

Meninio ugdymo pedagogė

Vyr. mokytoja

2.

Astrauskienė Jurgita

Mokytoja

Metodininkė

3.

Baranovska Nijolė

Mokytoja

Vyr. mokytoja

4.

Baronienė Nijolė

Mokytoja

Mokytoja

5.

Bladžinauskienė Gintarė

Psichologo asistentė

-

6.

Bortkevičienė Aldona

Mokytoja

Metodininkė

7.

Dacevič Violeta

Mokytoja

Metodininkė

8.

Gedgaudienė Rūta

Logopedė

-

9.

Grinčukienė Daina

Mokytoja

Metodininkė

10.

Januškevičienė Inesa

Mokytoja

Mokytoja

11.

Kulikauskienė Jolanta

Mokytoja

Metodininkė

12.

Kurcikevičienė Karolina

Mokytoja

Mokytoja

13.

Lapkauskienė Nijolė

Mokytoja

Metodininkė

14.

Latvėnienė Nijolė

Mokytoja

Vyr. mokytoja

15.

Liulytė Skaidrė

Mokytoja

Mokytoja

16.

Lopetienė Vida

Mokytoja

Metodininkė

17.

Mačiulaitienė Genovaitė

Mokytoja

Metodininkė

18.

Petrokienė Lionė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 vadybinė kategorija

19.

Pirantaitė Vaiva

Mokytoja

Mokytoja

20.

Pučienė Danutė Ona

Mokytoja

Ekspertė

21.

Skarienė Dalia

Mokytoja

Mokytoja

22.

Šumkauskienė Vaidutė

Socialinė pedagogė, mokytoja

Metodininkė

23.

Varanavičienė Birutė

Mokytoja

Mokytoja

24.

Vilčinskienė Marytė

Fizinio lavinimo pedagogė

Metodininkė

25.

Vitkūnaitė Jolita

Mokytoja

Mokytoja

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.