Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Mokytojų taryba

          Mokytojų taryba - nuolat veikianti lopšelio - darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio - darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje - darželyje dirbantys  mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

          Pedagogų tarybos pirmininkė Janina Gaučienė - direktorė

Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Astrauskienė Jurgita

mokytoja

mokytoja

2.

Baranovska Nijolė

mokytoja

Vyr. mokytoja

3.

Baronienė Nijolė

mokytoja

mokytoja

4.

Bladžinauskienė Gintarė

psichologo asistentė

psichologė

5.

Bortkevičienė Aldona

mokytoja

metodininkė

6.

Dacevič Violeta

mokytoja

metodininkė

7.

Grinčukienė Daina

mokytoja

metodininkė

8.

Jakubonienė Regina

mokytoja

mokytoja

9.

Kalikauskienė Jolanta

mokytoja

metodininkė

10.

Kardaitė Daiva Margarita

logopedė

vyr. mokytoja 

11.

Latvėnienė Nijolė

mokytoja

Vyr. mokytoja

12.

Lopetienė Vida

mokytoja

metodininkė

13.

Mačiulaitienė Genovaitė

mokytoja

metodininkė

14.

Petrokienė Lionė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 vadybinė

15.

Pirantaitė Vaiva

mokytoja

mokytoja

16.

Pučienė Danutė Ona

mokytoja

ekspertė

17.

Raudonienė Roberta

mokytoja

mokytoja

18.

Skarienė Dalia

mokytoja

mokytoja

19.

Strigockytė Danguolė

mokytoja

mokytoja

20.

Spiridovič Nijolė

mokytoja

metodininkė

21.

Šumkauskienė Vaidutė

socialinė pedagogė

metodininkė

22.

Tamulaitienė Inga

meninio ugdymo mokytoja

Vyr. mokytoja

23.

Vaitckūnienė Zita

mokytoja

Vyr. mokytoja

24.

Vaitkevičienė Nijolė

mokytoja

metodininkė

25.

Vilčinskienė Marytė

neformalaus švietimo mokytoja

metodininkė

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.