Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba - nuolat veikianti savivaldos patariamoji institucija, kuri:

- aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

- analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus;

- aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus;

- skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą. 

Pedagogų taryba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip 3k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

          Pedagogų tarybos pirmininkė Janina Gaučienė - direktorė

Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Astrauskienė Jurgita

mokytoja

metodininkė

2.

Baranovska Nijolė

mokytoja

Vyr. mokytoja

3.

Baronienė Nijolė

mokytoja

mokytoja

4.

Bladžinauskienė Gintarė

psichologo asistentė

-

5.

Bortkevičienė Aldona

mokytoja

metodininkė

6.

Dacevič Violeta

mokytoja

metodininkė

7.

Grinčukienė Daina

mokytoja

metodininkė

8.

Jakubonienė Regina

mokytoja

mokytoja

9.

Kalikauskienė Jolanta

mokytoja

metodininkė

10.

Gedgaudienė Rūta

logopedė

-

11.

Latvėnienė Nijolė

mokytoja

Vyr. mokytoja

12.

Lopetienė Vida

mokytoja

metodininkė

13.

Mačiulaitienė Genovaitė

mokytoja

metodininkė

14.

Petrokienė Lionė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 vadybinė kategorija

15.

Pirantaitė Vaiva

mokytoja

mokytoja

16.

Pučienė Danutė Ona

mokytoja

ekspertė

17.

Vilčinskienė Marytė

fizinio lavinimo pedagogė

metodininkė

18.

Skarienė Dalia

mokytoja

mokytoja

19.

Inesa Januškevičienė

mokytoja

mokytoja

20.

Lapkauskienė Nijolė

mokytoja

metodininkė

21.

Šumkauskienė Vaidutė

socialinė pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

metodininkė

22.

Aleknavičienė Lena

meninio ugdymo pedagogė

Vyr. mokytoja

23.

Skaidrė Bukelskienė

mokytoja

  mokytoja

24.

Kirdeikienė Edita

mokytoja

             mokytoja

25.

 Varanavičienė Birutė
           mokytoja             mokytoja
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.