Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Įstaigos taryba

           Lopšelio - darželio taryba yra aukščiausia lopšelio - darželio savivaldos institucija. Lopšelio - darželio taryba telkia lopšelio - darželio ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio - darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui - darželiui svarbius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams. 

             Lopšelio - darželio taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų. Lopšelio - darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams. 

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Vaitkevičienė Nijolė

pirmininkas

2.

Kulikauskienė Jolanta

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Lopetienė Vida

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Bortkevičienė Aldona

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Spiridovič Nijolė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Siaurienė Ieva

tėvų atstovė

7.

Fedaravičius Rytis

tėvų atstovas

8.

Babarskas Rokas

tėvų atstovas

9.

Anisimovas Viktoras

tėvų atstovas

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.