Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Interneto svetainės priežiūros darbo grupė

Nuolatinė darbo grupė įstaigos interneto svetainei tvarkyti:

 

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Šumkauskienė Vaidutė

grupės vadovė

2.

Bladžinauskienė Gintarė

narys

3.

Astrauskienė Jurgita

narys

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.