Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Interjero puošimo darbo grupė

Pagrindinis darbo grupės tikslas - teikti siūlymus darželio administracijai dėl darželio bendro naudojimo vidaus patalpų interjero kūrimo, funkcionalumo užtikrinimo bei darželio įvaizdžio gerinimo.

 

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Dacevič Violeta

Grupės vadovė

2.

Žolneruk Genojefa

Narė

3.

Siaurienė Ieva

Narė

 

 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.