Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Korupcijos prevencijos darbo grupė

            ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio korupcijos prevencijos darbo grupė vykdo korupcijos pasireiškimo tikimybės stebėseną, atlika sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikia lopšelio - darželio direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ,,Žilvinėlio" lopšelio - darželio veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų irk t.

 

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Petrokienė Lionė

grupės vadovė

2.

Lopetienė Vida

narė

3.

Solovjovienė Ligita Marytė

narė

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.