Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupė

           Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja ne mažiau 3 atsakingi asmenys, sudarantys smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimo grupę - direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Vaiko gerovės komisijos atstovas ir įstaigai priskirtas psichologas.

 

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Lionė Petrokienė

grupės vadovė

2.

Bladžinauskienė Gintarė

narys

3.

Vaidutė Šumkauskienė

narys

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.