Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vaiko gerovės komisija

                Vaiko gerovės komisija - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Nr.

Vardas pavardė

Nariai

1.

Petrokienė Lionė

pirmininkas

2.

Šumkauskienė Vaidutė

pirmininko pavaduotoja

3.

Pučienė Danutė Ona

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Kardaitė Daiva Margarita

logopedė

5.

Vilčinskienė Marytė

neformaliojo švietimo mokytoja

6.

Bladžinauskienė Gintarė

psichologo asistentė

7.

Nijolė Spiridovič

sekretorė

 

 

 

 

 


© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.