Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija - teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, skatina mokytojus tobulinti savo kompetencijas, sprendžia klausimus dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai, didina mokytojų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

 

Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Gaučienė Janina

Pirmininkė

2.

Lopetienė Vida

Sekretorė

3.

Vilčinskienė Marytė

Deleguota įstaigos tarybos

4.

Lapkauskienė Nijolė

Deleguota įstaigos tarybos

5.

Petrokienė Lionė

Deleguota mokytojų tarybos

6.

Bortkevičienė Aldona

Deleguota mokytojų tarybos

7.

Vilniaus miesto savivaldybės adminitracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja deleguota steigėjo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.