Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija - teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, skatina mokytojus tobulinti savo kompetencijas, sprendžia klausimus dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai, didina mokytojų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

 

ĮSAKYMAS DĖL  MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.