Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Tradicijos ir pasiekimai

          Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelis - darželis siekdamas tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius organizuoja tradicinius ir netradicinius renginius, akcijas, muzikinės popietės su visa darželio bendruomene. Šventės skatina vaikų kūrybinę raišką, stiprina įstaigos ir šeimos sąveiką. Jų metu vaikai įgyja bendravimo patirties, patiria daug teigiamų emocijų ir džiaugsmo. Šventės vyksta pagal metų kalendorių (gamtos ritmu).

Tradiciniai renginiai:

 • Trys Karaliai - atsisveikinimas su eglute;
 • Sausio 13 - osios Laivės gynėjų dienos minėjimas;
 • Pusiaužiemis;
 • Vasario 16 - oji;
 • Užgavėnės;
 • Kovo 11 - oji;
 • Kaziuko mugė;
 • Žemės diena;
 • Šv. Vėlykos;
 • Motinos diena;
 • Vaikų gynimo diena;
 • Joninės (vasaros saulėgrįžos diena);
 • Žolinės;
 • Rugsėjo 1-oji - Mokslo žinių diena;
 • Rudenėlio šventė;
 • Advento vakaronė;
 • Šv. Kalėdos.

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelyje - darželyje vykdomos programos:

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žilvinėlio takeliu".

Priešmokyklinio ugdymo programa.

Neformaliojo vaikų švietimo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo programa.        

Tarptautinė programa "Zipio draugai".

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Projektai:

Programa Čiuožimas - mūsų laisvalaikis". Projektas vykdomas kartu su Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija. Šiuo projektu siekiama didinti vaikų užimtumą, plėtoti susidomėjimą greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto šaka, skatinti vaikus pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, stiprinti vaikų fizinę sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

,,,Per pažinimą į darnią draugystę su gamta", - skirtas vaikų ekologinės savimonės ugdymui, prisijungti prie Europos sąjungos iniciatyvos - Europos atliekų mažinimo savaitės.

Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosauginių ugdomųjų veiklų konkursas „Augindamas sveikai, saugau gamtą“, kurio tikslas dalintis pedagogų gerąja patirtimi organizuojant gamtamokslinį ugdymą bei skatinti gamtosaugines veiklas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

„Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“ – ilgalaikis projektas.

Vykdomos edukacinės veiklos sukurtose lauko erdvėse:

    EDUKACINĖ ERDVĖ  „DEKORATYVINIŲ MEDŽIŲ ALĖJA“

    EDUKACINĖ ERDVĖ "ALYVŲ ALĖJA"

    EDUKACINĖ ERDVĖ "AVILYS"

    EDUKACINĖ ERDVĖ "EGLIŲ ALĖJA, PUŠŲ MIŠKELIS"

     EDUKACINĖ ERDVĖ "EKOLOGINĖ POILSIAVIETĖ“

    EDUKACINĖ ERDVĖ "GAMTININKO NAMELIS"

    EDUKACINĖ ERDVĖ "GĖLIŲ ĮVAIROVĖ“

    EDUKACINĖ ERDVĖ "MES RŪŠIUOJAM"

    EDUKACINĖ ERDVĖ "PIEVA"

    EDUKACINĖ ERDVĖ 'SKRUZDĖLYNAS"

    EDUKACINĖ ERDVĖ "ŠILTNAMIS "

    EDUKACINĖ ERDVĖ "VABZDŽIŲ NAMAI"

    EDUKACINĖ MUZIKINĖ ERDVĖ

    VAISTINGŲJŲ AUGALŲ ERDVĖ

Vykdomas projektas: "GAMTOS APSUPTYJE SEMIUOSI PATIRTIES"

,,Graži šypsena" - ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higienos projektas, kuriuo siekiama kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, atliktų tai motyvuotai ir kokybiškai.

„Lietuvos mažųjų žaidynės" – Šiuo projektu siekiama didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Taip pat skatinamas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

 

 
PASIEKIMAI
                                                20210216_ppp2.jpg
 
                 20210216_pppp1.jpg       20210216_p2.jpg 
20190202_padekos-12.jpg
 
  20190202_padekos-13.jpg
© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.