Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Vykdomos programos ir projektai

Vilniaus ,,Žilvinėlio" lopšelyje - darželyje vykdomos programos:

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žilvinėlio takeliu"

Priešmokyklinio ugdymo programa

Neformaliojo vaikų švietimo sveikatinimo ir fizinio aktyvumo ugdymo programa         

Programa ,,Zipio draugai" - tai tarptautinė programa, kurios tikslas padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa ,,Čiuožimas - mūsų laisvalaikis". Projektą vykdo ir įgyvendina Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija. Šiuo projektu siekiama didinti vaikų užimtumą, plėtoti susidomėjimą greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto šaka, skatinti sveiką gyvenimo būdą, stiprinti vaikų fizinę būklę, formuoti jiems teigiamą požiūrį į sveikatą.

 

Projektai:

,,Vitaminizuotas 2017" - projektas organizuojamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Projekto tikslas paminėti Europos sveikos mitybos dieną bei formuoti teisingą vaikų požiūrį į sveiką mitybą, suteikti vaikams žinių apie vaisių, daržovių ir kitų sveikatai naudingų produktų reikšmę sveikatai. Formuoti vaikų gebėjimą patiems pasirinkti sveikatai naudingus produktus.

,,Per pažinimą į darnią draugystę su gamta"-skirtas vaikų ekologinės savimonės ugdymui, prisijungti prie Europos sąjungos iniciatyvos - Europos atliekų mažinimo savaitės.

,,Graži šypsena" - ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higienos projektas, kuriuo siekiama kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, atliktų tai motyvuotai ir kokybiškai.

„Lietuvos mažųjų žaidynės" projektą organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas. Šiuo projektu siekiama didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Taip pat skatinamas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.