Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

Naujienos

 

     Vilniaus miestą su 697 gimtadieniu sveikina Vilniaus “Žilvinėlio” lopšelio darželio bendruomenė

Vilniaus “Žilvinėlio” lopšelyje darželyje dirba kūrybingi pedagogai, todėl siekiant ugdyti vaikų pilietiškumą, patriotiškumą bei skatinti rinktis aktyvų gyvenimo būdą ir žadinti norą judėti, organizuotos įvairios ugdomosios veiklos.
     Fizinio lavinimo pedagogė M.Vilčinskienė organizavo veiklas Vilniaus miesto 697 gimtadieniui pagal parengtą programą, kurios tikslas: sveikas ir fiziškai aktyvus vaikas. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo ritminiuose žaidimuose “Labas rytas”, estafetėse “Joju į Vilniaus šventę”, “Trys spalvos: geltona, žalia, raudona”, “Parnešiu tau gėlių”, “Gražiausia puokštė, Tau, Vilniau”, šoko “Klumpakojį”. Judriuosiuose žaidimuose dalyvavo ne tik vaikai, bet ir pedagogai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Veiklos apjungė bendruomenę, patyrėme bendrystės džiaugsmą švęsti kartu ir išradingai. Mokėmės gerbti save ir kitus, tikėti savo jėgomis ir ugdytis kilnų elgesį, pratintis jausti šalia esantį, būti už jį atsakingam. Bendros veiklos telkia bendruomenę, stiprina bendradarbiavimą ir skatina profesinį tobulėjimą.
     Visose vaikų grupėse pedagogai vykdė įvairiausias veiklas: diskutavo, piešė, lipdė, aplikavo, konstravo. Savo kūrybiniais darbeliais puošė darželio erdves.
     Socialinė pedagogė taip pat Vilniaus miesto gimtadienio paminėjimui veiklas integravo ir į individualų darbą su vaiku, ugdant jų bendrąsias kompetencijas, taikydama vaiko klausymo strategiją, ugdymosi situacijų modeliavimo, vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos, dialogo strategijas.
Tiek vaikai, tiek pedagogai patyrė džiugių akimirkų, kūrybos džiaugsmą ir didžiavosi, kad yra Vilniečiai.

 

20200129_sportas.jpg

 


 

 

Vilniaus„Žilvinėlio“ lopšelio darželio ugdytiniai dalyvaus socialinio ir emocinio ugdymo olimpiadoje 

  20200128_dramblys.png

 „DRAMBLYS“      

Renginio tikslas - didinti socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą.  

Olimpiados uždaviniai: 

- Olimpiados metu ugdyti(s) 5pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą; 

- Įtraukti net tik mokinius, bet ir suteikti galimybę dalyvauti tėvams bei mokytojams;
- Pildant refleksijų sąsiuvinius įsivertinti ir stebėti asmeninę bei mokinių pažangą.
 

Tikslinė grupė: Darželinukai (5-7m.) mokiniai/mokytojai/tėvai.  

Renginio data: 2020 m. kovo 2-6 dienomis.


 

PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖ ANT LEDO

 

Šių metų sausio 22 dieną  mūsų darželio vaikai šventė Pusiaužiemio šventę ypatingai – ant Akropolio ledo. Nuostabi šventė – kurioje dalyvavo vaikai ir pedagogai.  Sunku buvo atpažinti, kurios pedagogės  buvo persirengusios meškos ir barsuko kostiumais. Vaikai sužinojo apie pabudusį lokį ir barsuką, prisiminė  lietuvių liaudies papročius. Ugdytiniai išgirdo, kad sausio 25 d.  visi ūkininkai ir sodininkai eina papurtyti sodo obelis, kad derlius būtų gausesnis,  pabelsti į avilį ir pasveikinti peržiemojusį spiečių, tuo pačiu prašydami gerai pailsėjusias bites vasarą sunešti kuo daugiau medaus... Prašnekus apie avilį, vaikai iš karto prisiminė, kad mūsų darželyje yra  sukurta edukacinė erdvė su tikru bičių namu – aviliu ir vaistingųjų augalų lysve.

Nuo sausio 25 dienos, diena tapo ilgesnė visa valanda, vadinasi, nuo žiemos tamsos jau nutolta per gerą sprindį. O miške šią dieną barsukas rodo savo monus, spėja antrosios žiemos dalies charakterį. Jei tądien (sausio 25-ąją) bus giedra,sakoma, kad barsukas išlįs iš urvo, apsižvalgys ir pamatęs savo šešėlį sugrįš atgal, atsiguls ant kito šono ir užmigs: žiema būsianti dar ilgai. Jeigu saulės nebus, žvėriukas neregės šešėlio ir sugrįžęs guolin, gulsis ant to paties šono- žiemos nedaug belikę. Bet būna visaip: kartais barsukas atspėja tolesnę žiemą, kartais - ne.  Todėl vaikų buvo  paprašyta  nepamiršti patiems pasižvalgyti, ką daro barsukas ir kokie orai mūsų laukia.

Šventei pasibaigus, ikimokyklinio ugdymo pedagogė  J.Astrauskienė, fizinio lavinimo pedagogė M. Vilčinskienė pakvietė vaikus grupėse  nupiešti įsimintiniausius šios  šventės įspūdžius.


20200128_pusiauziemis.jpg

 

                             Laisvės gynėjų diena paminėta visuotine iniciatyva

                                                        "Atmintis gyva, nes liudija"

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio – darželio bendruomenė, kaip ir visa Lietuva, Sausio 13-ąją prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ja  prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga  įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Pilietinės iniciatyvos  laikas: 8.00–8.10 val. 

SEMINARAS ,,EDUKACINĖS ERDVĖS IR JOSEVYKDOMOS VEIKLOS“

Lapkričio21 dieną  mūsų darželis, vykdydamasVilniaus miesto savivaldybės 2019 metų programos - Savivaldybei pavaldžiųįstaigų aplinkosauginio švietimo projektą ,,Atrandu, tyrinėju, suprantu, saugau“,organizavo seminarą ,,Edukacinės erdvės ir jose vykdomos veiklos“ . Šioseminaro tikslas pakviesti ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalintis vaikųaplinkosauginio ugdymo patirtimi.

Sulaukėmene tik gausaus būrio pedagogų, iš 18-kos ikimokyklinių įstaigų, kurie pristatėžodinius ir stendinius pranešimus, bet ir kviestinių svečių. Mūsųaplinkosauginio ugdymo skatintoja ir vykdomų projektų kuratorė - Vilniaus Miestotvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus, aplinkos apsaugos poskyrio vyr.specialistė dr. Ona Motiejūnaitė ne tik sveikino visus dalyvaujančius seminare,bet ir nuoširdžiai džiaugėsi, dėkojo už visų pedagogų indėlį į vaikųaplinkosauginį ugdymą. Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos vyriausiojispecialistė Izolda Marcinonienė pravedė praktinį užsiėmimą apie ,,Vėjų rožės“ panaudojimogalimybės ugdomosiose veiklose. O apie augalų reikšmę žmogaus gyvenime pasakojoVilniaus Universiteto botanikos sodo Vingio skyriaus vedėja Regina Juodkaitė. Didžiuojamėsir mūsų lopšelio - darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojos – ekspertės DanutėsOnos Pučienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos – metodininkės Jurgitos Astrauskienėsbendru kūrybiniu projektu –  ,,Gamta visųnamai“, metodinė knygelė išleista ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiausvaikams.

20191122_seminaras(1).jpg

 
VIKTORINA ,,OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS“

Lapkričio 19 dieną vykopaskutinysis Olimpinio komiteto finansuojamo projekto ,,Liepsnok olimpineugnele“ etapas – viktorina ,,Olimpinės žaidynės“. Šios viktorinos metu ,,Žuvyčių“ir ,,Saulutės“ grupių vaikai ne tik demonstravo savo žinias apie žiemos irvasaros olimpines žaidynes, bet ir turėjo progą susipažinti su olimpiete ėjikeBrigita Virbalyte – Dimšiene. Kuri ne tik šiltais pasveikinimais, apkabinimais,šypsena ir linkėjimais papuošė mūsų šventę bet ir supažindino dalyvius su savoatstovaujama sporto šaka. Viktoriną vainikavo medelio sodinimas. 

 

20191120_virbalyte.jpg
  

SPORTO VARŽYBOS

             Spalio 29-30 dienomisdarželyje vyko tarpgrupinės sporto varžybos. Pirmieji varžėsi ,,Uosiukų“ ir  ,,Paukštelių“ grupių vaikai. Varžybų atidarymometu buvo kilmingai įnešamos grupių vėliavos bei pristatinėjamos komandųpasisveikinimai – skanduotės. Reikėjo būti ne tik greitiems, bet ir atidiems, juksvarbu laikytis taisyklių. Atlikus visas estafetes buvo nuspręsta, kad laimėjodraugystė, taigi abi komandos buvo apdovanotos diplomais bei saldžiais prizais.

        Antrąją varžybų dienąsavo prisistatymus – skanduotes pristatė ,,Berželių“, ,,Žuvyčių“, ,,Saulutės“ir ,,Ramuniukų“ grupių vaikai. Atsižvelgiant į vaikų fizinį pasirengimą iramžių, šioms komandoms teko sudėtingesnės estafečių užduotys. Tačiau geriemssportininkams net ir jos pasirodė lengvai įveikiamos, tad visos grupės taip patgavo diplomus bei saldžius prizus.

 

20191106_collagesportas.jpg
 SOLIDARUMO BĖGIMAS 2019

  Minėdama 25-ąjį Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos jubiliejų, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“,  2014-ųjų spalio mėnesį organizavo pirmąjį Lietuvoje Solidarumo bėgimą.  Mūsų lopšelis – darželis šiame projekte dalyvauja nuo pat pradžios. Tad šiais metais spalio  1-ąja dieną visa lopšelio – darželio bendruomenė susirinko į jubiliejinį  5 – ąjį bėgimą. Šio projekto tikslas  ne tik diegti moksleiviams solidarumo bei empatijos vertybes bet ir prisidėti surinktomis lėšomis prie Lietuvoje ir pasaulyje skurstančių vaikų gerovės.

20191003_begimas.jpg

*****************************************

PROJEKTAS „ATRANDU, TYRINĖJU, SUPRANTU, SAUGAU“

2019 metų rugsėjo 12 d. Vilniaus „:Žilvinėlio“ lopšelyje darželyje vyko Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Atrandu, tyrinėju, suprantu, saugau“ finansuojamo Vilniaus miesto savivaldybės  viena iš veiklų: susitikimas su sinoptike Izolda Marcinoniene. Susitikime dalyvavo gausi Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio bendruomenė ir pedagogai iš kaimyninių ikimokyklinio ugdymo įstaigų: „Lakštingalos“, „Nykštuko“, „Pelenės“, „Ąžuolo“. Socialinė pedagogė Vaidutė pristatė renginio dalyviams  „Žilvinėlio“ darželio bendruomenės sukurtas edukacines erdves vaikams, ir pasidžiaugė, kad šiais metais projekto lėšomis bus įrengta dar viena edukacinė erdvė vaikams, tai erdvė – vandens, oro ir dirvožemio tyrinėjimui.

„Žilvinėlio“ darželio socialinė pedagogė Vaidutė susitikimą pradėjo edukacine veikla priešmokyklinukams. Vaikai tik įminę mįsles, išsiaiškinę kas žmogui yra gyvoji ir negyvoji gamta, kuo ji svarbi ir kodėl mes ja turime rūpintis, atsakę į daugybę klausimų, teisingai sudėlioję dėliones, sužinojo, apie ką pasakos gerbiama sinoptikė Izolda Marcinonienė. Kiek buvo džiaugsmo, kai sėkmingai atlikus užduotis, vaikai išsiaiškino, kad šiandien jie tyrinės kaip atsiranda vaivorykštė ir kaip susidaro debesys.

Vaikai kartu su sinoptike demonstravo, aiškinosi gamtos reiškinius.  Buvo žydrais ir baltais debesėliais, lašiukais... Eksperimentavo, aiškinosi, kodėl šaltas stiklinis lašiukas veikiamas šilumos  aprasoja? Visi piešė vaivorykštę ir rinko vaivorykštės spalvų ekspertą. Sužinojo kodėl debesys būna skirtingi, kodėl vanduo svarbus žmogui ir žemei.

Renginio kulminacija - eksperimentas daželio kieme. Visi dalyviai lauko baseine eksperimentavo. Mėgino panaudodami gautas žinias  praktiškai pamatyti dangaus gražuolę - vaivorykštę.  Kaip tikriems mokslininkams teko paplušėti. Tačiau koks džiaugsmas apėmė visus ir kokie pasitenkinimo šūksniai  skambėjo darželio kieme, kai dangaus mėlynėje visi pamatė nuostabiąją vaivorykštę. Mums pavyko, mums pavyko – dar vis girdėjosi vaikų šūksniai.

 Tikrai, mums pavyko. Tiek maži, tiek dideli iš susitikimo išėjo praturtėję. Pedagogams sinoptikė buvo parengusi išsamią paskaitą apie klimato kaitą. Todėl neabejojame, kad svečiai dalyvavę iš kitų darželių gautomis žiniomis pasidalins su savo bendruomenėmis.

Tikrai turime mylėti ir saugoti žemę  - taria ne tik „Žilvinėlio“ lopšelio darželio  vaikučiai, bet ir visi renginio dalyviai.

20190917_collage-(1).jpg ********************************************* 
 
20190829_picture1.jpg 

VISUS KVIEČIAME Į MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTĘ.

JŪSŲ LAUKSIME RUGSĖJO 2D. 17.00 VAL.

MŪSŲ LOPŠELIO - DARŽELIO KIEME

*****************************************
 
 Sporto šventė „SU DRAUGU SPORTUOT SMAGU“ 

Gegužės 30 dieną, Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtame sportiniame renginyje ,,Su draugu sportuot smagu” šurmuliavo gausus būrys svečių iš Vilniaus lopšelių - darželių ,,Žilvitis”, ,,Vilija”, ,,Berželis” ir tolimo kelio nepabūgę svečiai iš Ukmergės lopšelio-darželio „Nykštukas“. Renginys skirtas ne tik stiprinti vaikų fizinę, psichinę, dvasinę sveikatą, skleisti olimpines idėjas, bet ir plėtoti darželių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Šventės atidarymo metu į aikštę įneštą Olimpinę vėliavą iškėlė ir Olimpinę ugnį įžiebė olimpietis Edvinas Krungolcas. Visiems draugiškai pasimankštinus ir prisistačius, komandos dalyvavo draugiškose rungtyse, kuriose buvo svarbu ne greitis, o komandinis darbas, todėl pralaimėjusių nebuvo. Visi dalyviai ir juos lydėję mokytojai apdovanoti ne tik taurėmis, diplomais ir medaliais, bet ir vitaminų ,,bombomis” – braškėmis.                                               20190604_sport.jpg

VĖDUOKLĖ MAMAI 2019 

            Lopšelio – darželio bendruomenė prisijungė prie Kauno menų darželio „Etiudas“ organizuojamo tarptautinio vaikų meninio projekto ,,Vėduoklė mamai 2019”. Gegužės 3 d. 11 val. vyko projekto baigiamsis renginys, kurio metu visi ugdymo įstaigos auklėtiniai susirinko salėje, pristatė ne tik savo kurtas vėduokles, bet ir skyrė gražiausias eiles ir dainas mylimoms mamoms. 

20190506_veduokle.jpg

**********************************

MASINIS BĖGIMAS ,,AŠ BĖGU - 2019”

Balandžio 9 d. 11 val. ,,Žilvinėlio” lopšelis - darželis prisijungė prie Respublikinės ikimokyklinių įstaigų sveikatingumo asociacijojos „Sveikatos želmenėliai“ organizuojamos sveikatinimo akcijos ,,Sveikas vaikas - laimingas vaikas”, kuri skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Akcija siekiama populiarinti bėgimo kultūrą, formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Pasipuošę emblemomis su užrašu ,,Aš bėgu - 2019” masiniame bėgime dalyvavo visos lopšelio - darželio ugdytinių grupės ir įstaigos darbuotojai.                                                  Pirmieji prie STARTO linijos stojo mažiausieji (Drebuliukų, Gintarėlių, Eglučių, Drugelių ir Ąžuoliukų grupių) vaikai, kurie įveikė 30 metrų ilgio trasą. Ramuniukų grupės vaikai nesunkiai įveikė 60 metrų, o Bangelių, Paukštelių ir Uosiukų grupių vaikai nesustodami pailsėti lengvai nubėgo 100-to metrų trasa. Ištvermingiausi ir ilgiausią 120 metrų trasą įveikė mūsų įstaigos priešmokyklinių - Žuvyčių, Saulučių ir Berželių grupių vaikai. Visi atbėgusieji prie FINIŠO linijos buvo apdovanoti sveikatinimo prizais - vaisias ir daržovėmis.                                                                                 20190409_begimas.jpg

*******************************

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNIŲ 2019

FINALINIS FESTIVALIS

            2019 m. balandžio 6 d. vyko ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2019" finalinis festivalis Alytuje. Čia mažųjų dalyvių laukė linksmos atrakcijos: draugiškos estafetes, žaidimai, šokiai, vaidinimai ir apdovanojimai, kurie vainikavo ilgą ir atkaklų vaikų ruošimąsi pirmąjam bei antrąjam Žaidynių etapams. Dalyvius palaikė šauniausia ir aktyviausia sirgalių - palaikymo komanda.  Tiek dalyviai, tiek sirgaliai grįžo kupini naujų įspūdžių, patyrimų, gerų emocijų, sportinio entuziazmo bei didžiuodamiesi laimėtais medaliais, komandine taure ir kitomis dovanomis.

20190408_festivalis.jpg

 **************************

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2019 (II etapas)

                Kovo 25 - ąją vikriausiųjų ir stipriausiųjų 5-6 metų berniukų ir mergaičių komanda (6 vaikai) atstovavo mūsų ,,Žilvinėlio" lopšelį - darželį ,,Lietuvos mažųjų žaidynių 2019" II-ajame etape ir tapo šio etapo laureate. Balandžio 6-ąją mūsų komanda dalyvaus finaliniame žaidynių festivalyje, kuris vyks Alytuje.  Kiekviename etape vaikai dalyvauja Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) specialistų paruoštose estafetėse, kurių tikslas visapusiškas vaikų fizinių savybių lavinimas.

20190329_collagezaidynes.jpg

 **********************************

ŽEMĖS DIENA

          Kovo 20-oji Pasaulinė Žemės diena. Mūsų lopšelyje - darželyje tai vienas iš svarbiausių aplinkosaugos renginių, skirtų vaikų ekologinio sąmoningumo, meilės ir pagarbos gamtai, ugdymui. Organizuotame Žemės dienos renginyje aktyviai dalyvavo visi vaikai. Ugdytiniai ne tik rūšiavo atliekas, mynė mįsles, diskutavo apie ekologines problemas, skyrė gražiausias savo dainas Žemei, bet ir konkrečiais darbais prisidėjo prie švarios aplinkos išsaugojimo ir puoselėjimo. Šešių-septynių metų vaikai sėjo gėlytes, kurioms sudygus papuoš savo darželio aplinką. Po veiklų salėje, išbėgę į pavasarėjantį lopšelio - darželio kiemą kiekviena grupė iškelė po inkilą, kuriuose tikimės, apsigyvens sugrįžę paukščiai.                                

  20190320_zemes-diena.jpg

                              **********************************

                    Pilietinė iniciatyva  ,,GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS”

           Kovo 8-ąją ,,Žilvinėlio” lopšelio - darželio auklėtiniai prisijungė prie Tarptautinės komisijos ir Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio - darželio organizuojamos pilietinės iniciatyvos ,,Gyvasis tautos žiedas”, kurios tikslas - prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovos 11 - osios metines.   

20190308_img-1698.jpg

 

***************************************

KAZIUKO MUGĖ 

 

“Visi, visi, visi!

Važiuoti ir pėsti,

Užsukite į mugę,

Nebūkite surūgę”.

 

                      Taip kovo 1- osios popietę Kazys su Kazyte kvietė visus užsukti į kasmetinę – tradicinę Kaziuko mugę, kurioje netrūko besišypsančių vaikų ir suaugusiųjų, įvairiausių prigamintų darbų, darbelių. Kiekviena grupė didžiavosi prekių gausybe išpuoštais stalais. Akį vėrė įvairiausi dirbiniai iš popieriaus, modelino, veltinio, molio ir kitų medžiagų siūti ir kepti dirbiniai. Svečių prigužėjo pilna salė. Visiems buvo linksma ir įdomu: vieni sukosi muzikiniame ratelyje, kiti derėjosi dėl patikusio rankdarbio, o dar kiti vaišinosi gardžiu obuolių sulčių ir kmynų gėrimu. Pasilinksminę, ką nupirkę, ką pardavę, ką padovanoję ar išmainę, tuščiomis iš mugės niekas į namus negrįžo.
 
 20190306_img_1528.jpg
 
**************************************************

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS (I etapas)

             Vasario 19 - tą dieną ,,Žilvinėlio” lopšelyje – darželyje vyko respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019 “ I – asis etapas. Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Estafetėse dalyvavo ikimokyklinio (5 - 6 m.) amžiaus grupės „Bangelės“, „Uosiukai“ ir ,,Paukščiukai”. Šventės atidarymo metu į aikštelę buvo įnešta olimpinė ugnis. Po iškilmingos atidarymo dalies darželio direktorė visiems dalyviams palinkėjo greitų startų, saugių žaidynių. Sportiškai nusiteikę šventės dalyviai  tryško gera nuotaika, visi stengėsi laikytis taisyklių ir kuo greičiau įveikti rungtis.  Pasibaigus žaidynėms pralaimėjusių nebuvo, visi vaikai džiaugėsi „Lietuvos mažųjų žaidynių“ diplomais, prizais, o trys berniukai ir trys mergaitės, komisijos sprendimu, bus išrinkti atstovauti mūsų įstaigą II-ajame šių žaidynių etape.

20190225_zaidynes.jpg

                                               ******************************************

                            VASARIO 16 - oji

Ar jūs žinote, ar ne,

Ką vadinam Gimtine?

Mamą, tėtį,

Mišką, lauką,

Kvietį, kur ant lauko auga

Vaivos juostą Nemune-

Juos vadinam Gimtine

            Tokiais poeto A. Matučio žodžiais ,,Žilvinėlio” lopšelyje - darželyje vasario 15 – osios rytmetį prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimas. Skambant V. Pavilionienės dainai ,,Tu Lietuva, Tu mana” į šventę rinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai bei visa lopšelio - darželio bendruomenė. Visų rankose plazdėjo trispalvės, vaikai buvo pasipuošę tautinėmis juostelėmis ir plačiomis šypsenomis. Vieningai giedojome ne tik himną, bet ir dainavome dainas apie Lietuvą, linksmai sukomės lietuvių liaudies rateliuose, klausėmės deklamuojamų eilėraščių apie tėvynę. ,,Berželių” grupės auklėtiniai sušoko lietuvių liaudies šokį ,,Klumpakojis”.


20190216_vasario-su-remu.png

                                                     *******************************

                        Direktorės taurė 2019        

         Vasario 5 d. vyko jubiliejinės sporto varžybos skirtos ,,Direktorės taurei 2019" laimėti. Varžėsi priešmokyklinių ,,Berželių", ,,Saulučių" ir ,,Žuvyčių" grupių vaikai. Varžybų atidarymo metu įstaigos direktorė sportininkams palinkėjo entuziazmo ir smagaus laiko. Įsteigtą ,,Direktorės taurę" šiais metais iškovojo ,,Berželių" grupės vaikai. Visoms dalyvavusioms komandoms įteikti diplomai bei saldūs prizai.  

  20190205_direktores-taure.jpg

                                 ******************************

                                                            VILNIUI - 696

              Sausio 25 - ąją linksmai ir triukšmingai atšventėme mūsų mylimo miesto VILNIAUS 696 - ąjį gimtadienį! Pakalbėję, pasitarę, o gal kas ir susapnavę, iš pat ryto kibome į darbus ir nulipdėm Gedimino pilies bokštą, kurio viršuje garbingai iškėlėme vėliavą, o papėdes papuošėme sveikinimų ,,jūra". Sulaukėme garbingų svečių - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorės Alinos Kovalevskajos, kuri pasveikino mažuosius vilniečius, o mes ją pakvietėme kartu pabudinti iš žiemos miego mešką, kad ši greičiau keltųsi ir nesugalvotų dar kiek pamiegoti apsivertusi ant kito šono. Kartu su Šarka Patarška triukšmingai šokome ratelius, dainavome dainas, niekam neleidome tingėti ir liūdėti, o gauruotajai meškutei visus miegus išbaidėme ir ši grįžo į savo guolį pavasario laukti. 

  20190129_pusiauziemis-(1).jpg

                                          *************************

                                             SAUSIO 13-oji

            Lopšelio – darželio bendruomenė minėdama sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, prisijungė ne tik prie visuotinės pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija”, kuomet kartu su visa Lietuva sausio 11-osios rytą languose uždegė vienybės ir atminimo žvakutes, bet dalyvavo, ir tradicija jau tampančioje, akcijoje ,,Neužmirštuolių pieva”. ,,Uosiukų", ,,Paukštelių" ir ,,Bangelių" grupių vaikai ir pedagogai vietoj tradicinio pagarbos bėgimo dalyvavo organizuotose sporto žaidynėse, kuriose žinoma nugalėjo vienybė.  

  20190129_sausio-13.jpg

   *********************

© 2010 Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis. Visos teisės saugomos.