Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis - darzelis
Kontaktai

Taikos 130g
LT-05226, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2419212

NAUJIENOS

 "Rieda rieda rateliukai"

 

Rugsėjo 22 dieną Vilniaus "Žilvinėlio" lopšelis - darželis dalyvavo RIUKKPA inicijuojamoje akcijoje "Rieda rieda rateliukai", skirtoje Tarptautinei dienai be automobilio paminėti. Šios akcijos tikslas - supažindinti vaikus su alternatyviomis, ekologiškomis transporto priemonėmis bei skatinti jų fizinį aktyvumą.

Nuo ankstyvo ryto vaikai į darželį atriedėjo savo pasirinktomis "ratuotomis priemonėmis", kurių šiemet suskaičiavome net 84. Vaikai į darželį riedėjo paspirtukais, dviratukais ir netgi riedlentėmis. Minėdami tarptautinę dieną be automobilio prisiminėme kaip saugiai elgtis kelyje. Savo žinias ir gebėjimą saugiai vairuoti vaikai  pademonstravo lopšelio-darželio kieme, važiuodami su savo transporto priemonėmis.

Dėkojame fizinio ugdymo mokytojai Marytei Vilčinskienei už iniciatyvumą ir bendrystę organizuojant šią puikią akciją, dovanojusią daug džiugių emocijų visai lopšelio-darželio bendruomenei.

 

20210922_20210922_104442.jpg 20210922_20210922_103442.jpg
20210922_20210922_110215.jpg 20210922_20210922_103455.jpg
20210922_20210922_113402.jpg 20210922_20210922_113345.jpg
20210922_20210922_111542.jpg 20210922_20210922_111827.jpg

 

20210903_09.01.jpg

 

 

Maloniai kviečiame skirti GPM dalį Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšeliui – darželiui.

 Dėkojame iš anksto už suteiktą paramą, ji bus skaidriai panaudota Jūsų vaikučių ugdymui gerinti.

Dėkojame visiems, parėmusiems mūsų lopšelį-darželį ir skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio dalį. Tai padeda mums kurti saugią ir atvirą ugdymo(si) aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo(si) tikslus. Mes esame nuoširdžiai dėkingi už jūsų gerumą.

Kaip skirti 1,2 proc. paramą internetu:

1.      Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

2.      Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite ,,Deklaravimas”, tada kairiajame vertikaliame meniu –  ,,Pildyti formą”.

3.      Pasirinkite ,,Prašymas skirti paramą”.

4.      Užpildykite FR 512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.

5.      Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei (!) pažymėtus  laukelius, (! pažymėtus laukelius užpildyti būtina):

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2020

(!) 6S pažymėti Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190015825

E3 Mokesčio dalies paskirtis –

(!) E4 Mokesčio dalies dydis – iki 1,2

E5 Pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2023 m.

Drauge kurkime nepakartojamas bei funkcionalias erdves, formuokime darželio aplinkos savitumą.


Įstaigos rekvizitai:

Paramos gavėjas – Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190015825
Adresas Taikos g. 130 LT-05226, Vilnius
Banko sąskaita LT077044060001673998
Bankas AB SEB bankas


Visada norisi pasidžiaugti mūsų auklėtinių pasiekimais darželio ir miesto organizuojamuose renginiuose. Gegužės 6d. "Berželių" grupės vaikai dalyvavo virtualioje muzikinėje viktorinoje "Muzikinis klausimėlis", kuri vyko ZOOM platformoje. Varžėsi Vilniaus m. darželių komandos. Vaikai  atsakingai ruošėsi viktorinai, "studijavo" muzikos teorijos pradmenis, todėl atsakinėti į  organizatorių  pateiktus klausimus nebuvo sunku. Įdomi patirtis ir puiki muzikos teorijos įtvirtinimo veikla vaikams patiko, suteikė daug džiugių emocijų ir pasitikėjimo savo jėgomis. Ugdytinius viktorinai ruošė meninio ugdymo mokytoja Jelena Aleknavičienė su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis Aldona Bortkevičiene ir Vaiva Pirantaite.

                        20210510_muzika.jpg  


                                                              DALYVAVOME

TARPTAUTINIAME VAIKŲ MENO PROJEKTE „KURPAITĖ MAMAI“

kuriuo siekta išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną.

Kūrybingos mūsų lopšelio - darželio pedagogės stengėsi sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui sukurti savitą kurpaitę Mamai, kūrybos procese panaudoti kuo įvairesnes medžiagas, patirti kūrybos džiaugsmą.  Visų grupių vaikų kurtos  kurpaitės Mamai džiugino ir stebino įvairove, dydžiu, spalvingumu. Vaikų akys spindėjo, švytėjo, kai jie savo rankelėmis dekoruotas, margintas, klijuotas, lipdytas kurpaites dovanojo mamytėms.

 Džiaugiamės, kad visa darželio pedagoginė bendruomenė dalyvavo projekte sutelktai, patyrė daug gerų emocijų, patobulino bendradarbiavimo, vaikų meninio ugdymo įgūdžius. Nustebino mamytes, vaikai išmoko parodyti dėmesį ir pagarbą brangiausiam žmogui mamai.

                       20210504_kurpaite-22.jpg

                       20210504_kurpaite-11.jpg   

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS

„VANDENS PASLAPTYS“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“ organizavo Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Vandens paslaptys“. Jame dalyvavo ir mūsų darželio mokytojos metodininkės Jurgita Astrauskienė ir Daina Grinčukienė.

Projekto tikslas– plėtoti vaiko pojūčius per įvairias veiklas, siekiant pažinti vandens savybes, bei svarbą žmogui ir supančiai aplinkai. Vanduo – gyvybės šaltinis. O ką tai reiškia? Vanduo, neabejotinai, vaidina labai svarbų vaidmenį gyvenime. Vandens šaltiniais žavimės ir prie vandens telkinių leidžiame gražiausią savo laiką. Vandenį naudojame higienai. Jį geriame kasdien.

Projekto metu „Uosiukų“ ir „Paukštelių“ grupių vaikai susipažino su vandens savybėmis: spalva, kvapu, skoniu. Sužinojo, kad vanduo juda, teka, garuoja, maišosi, gali būti kietas. Išmoko atskirti vandens šaltinius: balą, upelį, upę, šaltinį, ežerą, jūrą, vandenyną. Išsiaiškino, kas gyvena vandenyje ir prie vandens. Vaikams labai patiko STEAM (gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų, menų ir matematikos praktinis pritaikymas) bandymai „Plaukia-skęsta“, „Ar išbėgs vanduo“.

Projekto metu vaikai ne tik pagilino turimas žinias apie vandenį, bet jas įtvirtino bei linksmai, turiningai praleido laiką. Pedagogės stengėsi atskleisti kuo daugiau įdomių, nežinomų paslapčių ir padėjo suprasti vandens svarbą žmogui,  gamtai. Į veiklas įsitraukė ir ugdytinių tėveliai, broliai, sesės.

 


 

 

 


 

                                                         20210412_jjj.jpg


 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais tęsiasi ir karantino metu

Mūsų pedagogai ir ugdytiniai neišsigando karantino. Gausiu būriu įsitraukė į Justiniškių seniūnijos organizuojamą medelių puošimo akciją–konkursą. Visa darželio bendruomenė: mokytojai, vaikai, tėveliai pagamino gausybę rankų darbo įvairiausio dydžio ir spalvų margučių. Taip, ruošiantis Šv. Velykų šventei, su meile prisidėjo prie velykinių dekoracijų gaminimo, šventinės nuotaikos sukūrimo ir medelių papuošimo akcijos Justiniškių mikrorajone „Šypsenų alėjoje“. Tikimės, kad velykinėmis rankų darbo dekoracijomis papuoštos alėjos grožis, dvasia, sušildė ir pradžiugino  ne vieno praeivio širdį. Džiaugiamės, kad ugdytinių mokymas dalintis savo dvasios turtais yra  vienas iš mūsų darželio prioritetinių siekių.

                                                                 20210408_justiniskes.jpg  


KRYKŠTAUJA VAIKUČIAI, JAU VELYKOS!

Visų grupių ugdytiniai ir  mokytojos, bendradarbiaudamos su meninio ugdymo mokytoja Jelena Aleknavičiene, ruošėsi Šv. Velykom. Vaikai susipažino su Šv. Velykų tradicijomis, papročiais, kiaušinių marginimo būdais, raštais, spalvomis, mokėsi eilėraštukus, daineles, paukštelių pamėgdžiojimus, pirštukinius žaidimus, šoko ratelius ir žaidė žaidimus. O kiek įvairių kūrybinių darbelių sukūrė! Margino margučius, aplikavo, lipdė, piešė. Visą tai sudėjo į meninį kūrinį – koncertą - skirtą visai „Žilvinėlio“ lopšelio - darželio bendruomenei.

    
                             20210406_velykos-svet.jpg         20210406_velykos-ramuniukai.jpg                                                         

     20210406_velykos-uos.jpg 20210406_velykos-maziuku.jpg


TARPTAUTINĘ VAIKŲ KNYGOS DIENĄ MINĖKIME SKAITYDAMI PASAKAS

Balandžio 2-oji – žymiojo danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimimo diena.

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio - darželio socialinė pedagogė kviečia visą darželio bendruomenę  gražius vakarus leisti su pasakų knyga rankose. Skaityti, sekti, kurti pasakas kartu su vaikučiais. Gera literatūra padeda užmiršti kasdienius rūpesčius, gerokai sumažinti stresą, didina gebėjimą susikaupti. Be to, tai puiki proto mankšta, skatina mąstymą, padeda geriau suprasti aplinkinius, lavina intelektą, plečia žodyną, stiprina pasitikėjimą savimi, lavina kūrybiškumą.

Skaitymas – tai geriausias mokymasis. Albertas Einšteinas yra kažkada pasakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas“.   Gražaus skaitymo.

Perskatę aptarkite pasakos siužetą, veikėjų charakterius, poelgius. Padiskutuokite su vaikais ko galime iš pasakų pasimokyti.  Pieškite jų veikėjus, arba kurkite savo pasakaites. Dalinkitės savo džiaugsmais šeimoje, darželio bendruomenėje.


                                                 20210402_ggg.jpg PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ UGDYTINIAI DALYVAVO SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“

 Olimpiados metu vaikai patobulino 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Olimpiadą įgyvendino Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaiva Pirantaitė ir socialinė pedagogė Vaidutė Šumkaukienė.

                   20210404_seu-olimpiada.jpg


„Geras elgesys vaiko auklėjimui toks pat svarbus kaip skaitymas, rašymas ar aritmetika“                       

Dalinimasis  gerąja patirtimi – mūsų pedagoginės bendruomenės vienas iš tikslų

Darželio socialinė pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaidutė Šumkauskienė 2021-03-31 d. dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinėje-praktinėje konferencijoje ,,Vaikų kultūros ugdymas: gerosios patirties sklaida“, kurią organizavo Mažeikių švietimo centras ir Mažeikių miesto lopšelis – darželis ,,Gintarėlis“. Mūsų pedagogė dalinosi gerąja patirtimi ir skaitė pranešimą „Vaikų kultūros ugdymo galimybės ikimokyklinėje įstaigoje“. Konferencijoje trylika pranešėjų iš skirtingų ugdymo įstaigų pasidalino pedagogine praktika ir įžvalgomis. Mokėti kultūringai elgtis – nepaprastas menas. Kultūringas elgesys sukuria palankius tarpusavio santykius, abipusį supratimą ir pasitikėjimą, gerą savijautą. Tik ugdymui palankioje aplinkoje atsiskleidžia kiekvieno vaiko geriausios savybės.


Kovo 25 d.  šventėme GANDRINES

Gandras – mūsų nacionalinis paukštis. Vaikai sužinojo, kad  gandrai skirtingose Lietuvos vietose ar tarmėse vadinami įvairiai: starkas, gužas, gužutis, garnys, busilas, bacionas, didutis. Sakoma, kad atskrisdami iš savo tolimosios kelionės, gandrai parneša pavasarį. Mat parskraidina po savo didžiuliais sparnais priglaudę kielę, kuri ir išspardanti paskutinius ledus nuo balų. Todėl vadinama ne tik kiele, bet ir „ledspira“. „Eglučių“ grupės vaikai mokėsi greitakalbe sklandžiai pasakyti: „Eina starkus pro tarpgubį“, kūrė gandralizdžius iš šieno, iš pagaliukų, piešė, klijavo. Iš geometrinių figūrų dėliojo paveikslus, kuriuose puikavosi gandrai. Skaitė pasakas, eilėraščius apie gražuolius gandrus. Sužinojo, kad žmonės sako: kurioje sodyboje peri gandras – tas ūkis bus sėkmingesnis, namus aplenks gaisrai, todėl ir darželio kieme skubėjo nors ir ant žemės įrengti gandralizdį. Vaikams patiko linksmai dainuoti dainelę: Lietus, lietus lyja lyja, gandras varles ryja, ryja. Kur didesnės – į terbikę, kur mažesnės – į gerklikę“.

               20210327_gandrines-2.jpg 20210327_gandrines1.jpg

               20210327_figuros-ursule-1.jpg20210327_gandrines-3.jpg

                 20210327_labas-zodis.jpg 


 „Berželių“ priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinė Gustė Rukšėnaitė dalyvavo

Respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, tėvų (globėjų), švietimo pagalbos specialistų virtualioje STEAM vaikų konferencijoje

 „KURIU GIMTINEI“

Konferencijos tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą ir kalbinę raišką, viešojo kalbėjimo įgūdžius, pristatant savo darbus, panaudojant informacines technologijas.

Konferencijoje inžinerinę kūrybą pristatė pati Gustė: kaip gimė idėja? Kaip įgyveno ir iš ko? Kokiu tikslu sukūrė inžinerinį – techninį darbelį? Kam galima jį panaudoti? Ką naujo sužinojo kūrybinio proceso metu?

Gustės kūrybiniame darbe taikytas STEAM metodas: gamtos mokslai, matematika, inžinerija ir menai.

Mergaitė pirmą kartą gyvai susipažino su konferencijos formatu, ugdėsi  viešojo kalbėjimo įgūdžius ir kartu tobulino klausymo įgūdžius stebėdama kaip vaikai iš visos šalies, skirtingų miestų ir miestelių pristatė savo techninę kūrybą.

                                        Gustės  kūrybinis darbas „Greit parskris gandrai“

Darbas skirtas pasitikti parskrendančius gandrus. Jau pavasaris, greit parskris gandrai, todėl Gustė Rukšėnaitė sukūrė pasakojimą, kaip senelis su anūkėle nutarė padėti sodyboje įsikurti gandrams. Ji sukonstravo bokštą, trikampį rėmą gandralizdžiui ir kopėtėles jam įkelti. Kopėtėlės daugiafunkcinės, nes jomis galima bus pasinaudoti genint medžių šakas ar rudenį skinant prinokusius obuolius. Informacijos ieškojo knygose kiek sveria gandrai, kaip sukonstruoti bokštą ir kopėčias. Braižė išmanioje lentoje brėžinius, skaičiavo pakopas, matavo jų ilgius. Pirmą kartą dirbo su karštais klijais. Buvo ypatingai atidi. Kad seneliui ir anūkėlei būtų linksmiau laukti parskrendančių gandrų, sudainavo lietuvių liaudies dainą „Garnys, garnys“.

Kviečiame ir jus padėti gandrams susisukti lizdus.

Gustei Rukšėnaitei talkino mokytojos Vaidutė Šumkauskienė ir Jelena Aleknavičienė

                      20210327_guste-1.jpg

                      20210327_guste-2.jpg

                      20210327_guste-rr.jpg  


EDUKACINIŲ VEIKLŲ GAUSA DARŽELIO BENDRUOMENĖ

PAMINĖJO PASAULINĘ ŽEMĖS DIENĄ

„Berželių“ grupės ugdytiniai žiūrėjo edukacinius filmus apie mūsų planetą Žemę ir su mokytojomis Vaiva ir Aldona diskutavo, kaip visi kartu galime padėti išsaugoti jūros, upių ir ežerų vandenis nuo teršalų. Sprendė galvosūkius ir analizavo, kaip asmeniškai prisidėti prie gamtos tausojimo ir aplinkos gražinimo. Vaikai vardino įvairiausius būdus, kurie yra svarbūs, kad gamta džiaugtųsi. Vienas iš jų – rūpinimasis paukšteliais. Liejo akvarele kuoduotąjį paukštį – pempę. Sužinojo daug pasakojimų apie ją. Jei pempės žemai skraido, bus lietaus. Pempės dieną spėdavo apie laukiamus metus: jeigu tądien oras geras, metai bus palankūs. „Saulutės“ grupės vaikai su mokytojomis Danute ir Nijole, kūrė darbelius iš antrinių žaliavų, taip mokydamiesi tausoti išteklius ir suteikti panaudotiems daiktams antrą gyvenimą. Darželio erdvėse surengta „Saulutės“ ir „Eglučių“ grupių ugdytinių kūrybinių  darbelių iš antrinių žaliavų  parodėlė „Žeme, mes mylime tave“ skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Uosiukų grupės ugdytiniai su mokytoja Jurgita norėjo gerais darbais pasitikti Žemės dieną, todėl vaikai rinko šiukšles ir tvarkė viso darželio teritoriją. Taip pat prisiminė šiukšlių rūšiavimą ir galimybę jas perdirbti. „Uosiukų“ ir „Paukštelių“ grupių ugdytiniai su mokytojomis Daina ir Jurgita iš surinktų plastikinių kamštelių sukūrė savo grupių logotipus - nuostabius „Paukštelius“ ir puikų medį „Uosį“. Taip pat darbeliais iš plastikinių kamštelių papuošė lauko edukacines erdves, kuriais ypač džiaugėsi mažiausieji darželio lankytojai.  Į plastikinių kamštelių rinkimą įtraukti ir ugdytinių tėveliai. „Ramuniukų“ grupės vaikučiai su mokytojomis Nijolėmis kūrė Žemės maketą ir aiškinosi kas kur gyvena, kad Žemė – visų mūsų namai. „Eglučių“ grupės ugdytiniai jau žino, kada Žemė šypsosi, o kada verkia. Žino, kad gėlės, paukščiai, medžiai – gyvoji gamta ir jais turime rūpintis visada. Mažos rankelės, bet daug darbelių gali nuveikti. Žemės dienai paminėti su mokytoja Vaidute sukūrė galvosūkį: pamėginkite atspėti, koks žodis užkoduotas abėcėlėje. (Pagalba: iš raidžių, padabintų žibuoklių žiedais sudėkite žodį). „Žuvyčių“ grupės vaikai su mokytojomis Nijole ir Vida kūrė Žemės maketus, ieškojo informacijos knygelėse, kas kur gyvena ir kokios pagalbos kam reikia, kad visi draugiškai sutartų. Mažieji „Drebuliukų“, „Drugelių“ vaikučiai su mokytojomis Skaiste, Jolanta susipažino su Žemės forma – gaubliu, aiškinosi kad Žemė – tai mūsų visų namai. „Paukštelių“ „Bangelių“, „Gintarėlių“ grupių ugdytiniai su mokytojomis Daina, Gintare, Edita, Nijole sėjo sėklytes, laistė jas ir aiškinosi, kad gamtai reikia mūsų visų pagalbos. Žemės dienai paminėti vaikai dalyvavo edukacinėje veikloje „Nuo sėklos iki augalo“, kurios metu susipažino su augalų sodinimo, auginimo bei priežiūros principais. Po prasmingų veiklų vaikai, išbėgę į pavasarėjantį kiemą, žemę puošė pačių pagamintomis gėlėmis, paukščiais.  Kaip švaraus vandens simboliu, pasipuošė mėlynais balionėliais.

Paminėdami Žemės dieną puoselėjome vaikiškose širdelėse jautrumą, švelnumą, grožio pajautimą, meilę gamtai. Tikimės, kad užaugę vaikai taip pat puoselės supančią aplinką ir gerbs gyvybę.

20210322_zemes-berzeliai-2.jpg

 

20210322_zemes-berzeliai.jpg
  

20210322_uosiukai-2.jpg

20210322_uosiukai.jpg

20210322_pauksteliai.jpg

20210322_ramuniukai.jpg

20210322_zemes-dienai1.jpg

20210323_raides.jpg
 

20210322_zemes-dienai-5.jpg

20210322_zuvytes.jpg

20210322_bangeles-1.jpg

20210322_drebul.jpg

  20210322_gintareliai.jpg

                         20210323_drug-zemes.jpg  


                      Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio psichologo asistentė Gintarė Bladžinauskienė kviečia:

                                       20210317_dauno-dindromo-diena.jpg

                                                                "Bangelių" grupės ugdytiniai prisijungė prie akcijos.

                                                 20210321_bangeles.jpg


                                                                             Mūsų darželio bendruomenė dalyvauja

EDUKACINĖJE AKCIJOJE „PAGARBIŲ SANTYKIŲ PICA, KURIA MALONU DALINTIS“

Jos tikslas: puoselėti pagarbius tarpusavio santykius lopšelio - darželio bendruomenėje.

 Uždaviniai:

1. Aptarti pagarbių santykių sąvoką ir jų svarbą;

2. Ieškoti būdų ir perteikimo galimybių, padedančių puoselėti pagarbius tarpusavio santykius grupėje;

3. Ugdyti nuoširdžią, jautrią, dėmesingą asmenybę;

4. Palaikyti vaikų, pedagogų, tėvų bendradarbiavimą, gerinant psichologinę atmosferą ugdymo įstaigoje.

5. Leisti pajusti ugdytiniams savo kūrybos indėlį ir svarbą, prisidedant prie iniciatyvos „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“.

Akciją priešmokyklinėse grupėse organizuoja socialinė pedagogė Vaidutė  Šumkauskienė 2021 m. kovo 15 d. - kovo 31 d.

                                                                            "Saulutės" grupės Draugystės pica

                      20210404_draugystes-pica1.jpg

                                                                            "Berželių" grupės Draugystės pica

                      20210404_draugystes-berz.jpg


 LIETUVA, MES LAIMINGI!

Skandavo Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio ugdytiniai, sveikindami Lietuvą, Kovo -11-osios proga.

                      20210312_laimingi-svet.jpg

                    20210312_lietuva-uzrasas.jpg                  


                                                  GURGU, GURGU Į KAZIUKO TURGŲ

„Eglučių“ grupės vaikai šią savaitę susipažino su Kaziuko mugės ištakomis. Sužinojo kas yra kermošius,  kokiais dirbiniais prekiaudavo senovėje, iš ko ir kaip rišdavo verbas, kokie amatai buvo paplitę. Patys mėgino austi, lipdyti, pinti, prekiauti...  Tobulino saviraiškos, kūrybiškumo, matematinius įgūdžius. O koks „Kaziukas“ be  pavasariškos nuotaikos.  Vaikai dainavo lietuvių liaudies dainas,  žaidė žaidimus. Susipažino su posakiais:  „Akys baisininkės, rankos darbininkės“, „Darbas meistrą giria“, “ Koks darbas, toks ir atlygis“. Visiems buvo smagu.

                     20210306_kaziukui-dainuojam.jpg

                     20210306_kaziuko-darbeliai.jpg20210306_kaziuko-darbel.jpg

                       20210306_kaziukui.jpg

                       20210306_verbbaa.jpg20210306_verba.jpg